Novi Sad: Prvi konkursni rok na Tehnološkom fakultetu

29/06/2016 12:39

Novi Sad: Prvi konkursni rok na Tehnološkom fakultetu

Nakon prijave kandidata u okviru prvog upisnog roka, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu biće realizovano polaganje prijemnih ispita.

Kandidati će prijemni ispit polagati u četvrtak, 30. juna 2016. godine sa početkom u 10 časova.

Preliminarna rang lista kandidata koji su polagali prijemni biće objavljena 1. jula 2016. godine, dok će konačna rang lista biti istaknuta 4. jula 2016. godine.

(Žalbe na rezultate objavljene na preliminarnoj rang listi mogu se podneti pismenim putem Komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja preliminarne rang liste)

Na osnovu redosleda kandidata na konačnoj rang listi biće upisani studenti na sve smerove Tehnološkog fakulteta.

Polaganje prijenog ispita na drugom fakultetu

Tehnološki fakultet priznaje bodove sa prijemnog ispita iz predmeta Matematika i/ili Hemija koji su osvojeni na drugim fakulteta u prvom konkursnom roku za upis u školsku 2016/2017. godinu.

Ukoliko nakon završetka upisa ostane slobodnih mesta, Fakultet će vršiti upis studenata sa rezultatima prijemnog ispita sa drugih fakulteta.

Pored potrebne dokumentacije za ipis, kandidati prilažu i potvrdu o osvojenim bodovima na prijemnom ispitu sa drugog fakulteta u prvom uspisnom roku.

Za prijavu 11. jula potrebno je uplatiti 2.500 dinara.

Rang lista kandidata koji žele da se upišu na preostala slobodna mesta na Tehnološkom fakultetu, a koji su prijemni ispit (Matematika i/ili Hemija) polagali na drugim fakultetu u istom upisnom roku, biće objavljena 12. jula, dok će se upis vršiti 13. jula 2016. godine.

29/06/2016 12:39

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments