Obavezna stručna praksa za studente Univerziteta u Beogradu

01/03/2018 14:27

Obavezna stručna praksa za studente Univerziteta u Beogradu

Kompanija Telekom Srbija otvorila je poziv za obavljanje obavezne stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu tokom 2018. godine.

Obavezna stručna praksa se obavlja u periodu do kraja ove godine, prema programu koji definišu fakulteti uz mentorsko praćenje u različitim direkcijama u okviru kompanije Telekom Srbija. Za svakog studenta na praksi biće obezbeđena mentorska podrška.

Obavezna stručna praksa za beogradske studente

Predviđeno je da obavezna stručna praksa bude organizovana za najviše 80 studenata završnih godina prvog stepena studija, koji imaju prosek studija iznad 8,00 i obrazovnog profila: telekomunikacije, računarska tehnika, informatika, informacioni sistemi i poslovna analitika.

Predviđeno trajanje prakse je do mesec dana, a početak prakse biće definisan u dogovoru mentora i studenta.

Realizacija obavezne stručne prakse će se, na osnovu potpisanog Ugovora o saradnji između kompanije Telekom Srbija i Univerziteta u Beogradu obaviti preko Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata.

Prijavljivanje studenata obavljaće se preko portala Studentskapraksa.com do 16. narta.

01/03/2018 14:27

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments