Kako do studentske stipendije za školsku 2017/2018. godinu?

01/09/2017 10:17

Kako do studentske stipendije za školsku 2017/2018. godinu?

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je uslove za studentske stipendije za školsku 2017/2018. godinu.

Pravo na studentsku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji msu navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1);
 • UVERENJE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
 • dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a);
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili kopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2016/2017. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija;
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili kopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1);
 • UVERENJE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2);
 • dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a);
 • kopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i master studijama;
 • dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa (potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa) kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu;
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili kopiju stare važeće lične karte.

Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće
službe, i to:

 • Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa;
 • dokaz da kandidat koji je student na studijama drugog ili trećeg stepena nije u radnom odnosu – izdaje nadležni organ za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (kandidat mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2017. godine. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Izvor: www.mpn.gov.rs

01/09/2017 10:17

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments