Bez sufinansiranja i ograničenog broja ispitnih rokova!

21/02/2017 16:19

Bez sufinansiranja i ograničenog broja ispitnih rokova!

Visokoškolske ustanove u Srbiji će Nacrtom novog Zakona o visokom obrazovanju biti izložene mnogim promenama koje bi trebalo da promene način studiranja.

Iako je najavljivano uvođenje sufinansiranja, koje bi pretpostavljalo da studenti školarinu plaćaju u skladu sa uspehom, pa bi tako neki plaćali samo 20 odsto školarine – do toga ipak neće doći, već će ostati dva moguća statusa studenata – budžetski i samofinansirajući.

Međutim, nove uslove studiranja, odnosno duži rok za okončanje studija, imaće studenti koji rade, studenti sa invaliditetom, kao i studenti koji su upisani po afirmativnim merama.

Među ostalim novinama koje predviđa Nacrt o novom Zakonu o visokom obrazovanju su i uvođenje zvanja “asistent sa doktoratom” i “viši predavač”, kao i spuštanje granice za budžetski indeks sa 60 na 48 ESPB bodova, dok će broj ispitnih rokova određivati svaka ustanova za sebe.

Studenti koji su se na visokoškolske ustanove upisali do 10. septembra 2005. godine, odnosno pre zvaničnoj uvođenja “bolonje”, ikau rok za završavanje studija do kraja 2017/2018. akademske godine, a studenti medicinskih nauka imaju jednu godinu više.

Izvor: Politika

21/02/2017 16:19

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments