Realizovan projekat – REVLAB

28/08/2015 09:29

Realizovan projekat – REVLAB

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Fakultet za prirodne nauke i informatiku Univerziteta u Segedinu realizovali su projekat REVLAB.

Projekat REVLABvirtuelna laboratorija za obnovljive izvore energije predstavlja prekograničnu saradnju dva fakulteta u obasti obnovljivih izvora električne energije.

Zahvaljujući ovoj saradnji razvijena je infrastruktura za istraživanje i razvoj iz oblasti obnovljivih izvora električne energije, nabavljena je savremena oprema ukupne vrednosti 180.000 evra i razvijena je laboratorija zasnovana na harverdskim i softverskim rešenjima u oblasti obnovljivih izvora električne energije.

Uz pomoć ove laboratorije korisnici mogu da savladaju osnovne i napredne tehnologije električnog podsistema vetro i solarnih elektrana.

Kako bi se omogućio udaljen pristup laboratoriji i izvođenje eksperimenata, razvijen je i web portal kao i aplikacija za unapređenje energetske efikasnosti solarnih i vetroenergetskih sistema.

Na ovaj način najnoviji rezultati u oblasti obnoljivih izvora električne energije biće dostupni putem Interneta, a omogućeno je i prenošenje znanja između naučnih i privrednih institucija čime se povećava inovativni kapacitet privrede u ovoj oblasti.

Projekat REVLAB se sastoji od dve radionice, od kojih je jedan bila organizovana u Novom Sadu, a druga u Segedinu. Ove radionice su predstavljale saradnju između akademskih institucija i industrije, a poslužile su i za prikazivanje rezultata projekata kroz demonstraciju eksperimenata koji su u vezi sa solarnim i vetro sistemima.

Projekat će se zvanično završiti 31. avgusta, dok će savremena laboratorija poslužiti budućim studentima i istraživačima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

28/08/2015 09:29

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments