Back to homepage

Menadžment umetničke produkcije i medija

Producent je osoba koja ima apsolutnu moć pokretanja umetničkih i medijskih projekata, osoba od koje zavisi realizovanje svake multimedijalne ideje.

Studije Menadžmenta umetničke produkcije i medija udružuju primenu modernih tehnologija i stručne prakse koja mlade producente uvodi u svet televizije, pozorišta, radija i filma.

Ko upisuje odsek Menadžment umetničke produkcije i medija?

Na Fakultetu savremenih umetnosti odsek Menadžment umetničke produkcije i medija namenjen je budućem studentu kojeg interesuje rad sa glumcima, pokretanje procesa produkcije, odabir reditelja, scenarija ili emisija. Na ovom smeru studenti dobijaju edukaciju koja će im omogućiti da postanu samostalni nosioci multimedijalnih umetničkih projekata, a osim toga njihovo stečeno znanje zadovoljiće potražnju medijske scene.

Priprema za profesionalnu karijeru

Primena informacionih tehnologija u produkciji je praksa koja otvara mogućnosti stvaranja novih atraktivnih sadržaja. Zato je vrlo važno da producenti od početka edukacije dobiju pristup radu sa najsavremenijom opremom i programima kako bi njihove vizije dobile realnu formu, ali i bile u skladu sa internacionalnim standardima.

Studije produkcije na Fakultetu savremenih umetnosti, osim što kombinuju moderne tehnologije, ne zapostavljaju ni stručne prakse koje mlade producente uvode u svet televizije, filma, radija i drugih medija.

Praksa za studente umetničke produkcije obuhvata rad na različitim organizacionim sistemima, rad u bazama podataka i sticanje praktičnog znanja na prvoj edukativnoj televiziji – eduTV-u.

Stručnjaci koji rade na eduTV-u spremni su da studentima prenesu svoje veliko iskustvo u radu i upravljanju uspešnom produkcijom. Pored toga, budući producenti dobijaju šansu da rade na realnim televizijskim projektima, koji će biti objavljivani i emitovani na edukativnoj televiziji.

Šta dalje?

Uspešnim završetkom ovog studijskog programa stiče se akademski naziv diplomirani menadžer umetničke produkcije i medija i student može da radi kao:

 • televizijski producent
 • filmski producent
 • producent u pozorištu
 • pisac
 • menadžer galerije ili muzeja
 • kreator
 • montažer
 • voditelj
 • dramaturg
 • u izdavačkoj kući
 • u muzičkoj kući
 • bavi se projektnim menadžmentom
 • menadžer festivala
 • producent festivala
 • osnivač i organizator internacionalnih projekata
 • u producentskoj kući itd.

Pogledajte program studija Menadžment umetničke produkcije i medija

Prijavite se