Back to homepage

Likovne umetnosti

Vizuelne umetnosti toliko su se razvile do danas da su prevazišle granice medija u kojima umetnik stvara i izražava se. Na Fakultetu savremenih umetnosti studije likovne umetnosti imaju kao prioritet individualni razvoj umetnika, kao i njegovu potpunu slobodu u izboru medija koje koristi pri izražavanju.

Ko upisuje odsek Likovne umetnosti?

Na odseku Likovne umetnosti mladi umetnici će se baviti slikarstvom, vajarstvom, grafikom, street artom, fotografijom, konceptualnom umetnošću, performansom, body artom, ilustracijom i stripom, primenjenim umetnostima, dizajnom i scenografijom. Tačnije, na ovom smeru studenti se bave vizuelnim umetnostima u najširem smislu.

Multidisciplinarna znanja za vizuelne umetnike

Umetnici danas stvaraju jednako u analognom i digitalnom formatu, a kako se savremena tehnogija svakodnevno razvija, otvaraju im se nove mogućnosti za eksperimentisanje i inovativne ideje.

Upravo je to razlog što su umetnicima potrebna znanja i veštine iz oblasti IT-ja. U tom cilju, Fakultet savremenih umetnosti je formirao jednistven studijski plan i program odseka Likovne umetnosti na kojem studenti stiču klasična umetnička znanja i IT veštine.

U okviru jednistvenog studijskog plana i programa, predmeti kao što su Informatika za umetnike, Kompjuterske veštine i Digitalna fotografija pružaju priliku za sticanje znanja iz oblasti savremene tehnologije. Ovi IT predmeti kreirani su tako da omogućavaju studentima da nauče kako da najbolje iskoriste alate u izradi projekata i realizaciji ideja.

Pored studija Likovnih umetnosti, na Fakultetu savremenih umetnosti postoji i odsek za Dizajn. Zbog multidisciplinarnog karaktera obrazovanja na fakultetu, i likovni umetnici izučavaju predmete sa dizajna kako bi proširili svoja znanja, usavršavali i kreirali jedinstven sklop svoje profesionalne ličnosti.

Čime se likovni umetnici bave nakon završetka studija?

Uspešnim završetkom studijskog programa Likovne umetnosti stiče se akademski naziv: diplomirani likovni umetnik. Postoji niz različitih umetničkih poslova kojima može da se bavi samostalni umetnik, što podrazumeva i sve vrste štampe, scenografiju i dizajn.

Šta dalje?

Osnovne studije Likovne umetnosti traju 4 godine i nose 240 ESPB, a nakon toga postoji mogućnost za nastavak akademskog obrazovanja. Master studije Likovne umetnosti – Slikarstvo traju 1 godinu i nose 60 ESPB, nakon čega se stiče uslov za doktorske studije.

Pogledajte program studija likovne umetnosti

Prijavite se