Back to homepage

Novi koncept umetničkog obrazovanja

Umetnost je živa i menja se sa svakom promenom društvenog konteksta. Zbog toga je obrazovanje budućih umetnika od ključne važnosti. Fakultet savremenih umetnosti odgovorno pristupa ovom zadatku i zato je kreirao novi koncept umetničkog obrazovanja koji studente podstiče da budu progresivni, da eksperimentišu, slobodno prate svoj senzibilitet i da koriste sve što ih okružuje, kako bi u svojim radovima postigli ono što žele.

Novina se ogleda u nekoliko različitih pristupa koji zajedno formiraju obrazovanje umetnika 21. veka:

1. Skladan spoj umetnosti i tehnologije

Multimedijalni uticaj na društvo i na umetnost je ogroman. Zato kombinovanje tehnologije i umetnosti usmerava umetnike da kreativnost i talenat izražavaju u potpuno novoj formi.

Danas, umetnici modernu tehnologiju koriste kao alat za realizovanje ideja, ali i kao deo umetničkog koncepta. Svaki umetnik, ako želi da pomera granice umetničkog stvaralaštva, treba da stekne i IT znanja.

Fakultet savremenih umetnosti ima cilj da pruži pravo obrazovanje savremenim umetnicima koji kroz studijski program stiču kako klasične tako i IT veštine.

Pored toga što FSU pruža vrhunska IT znanja, značaj klasičnih umetničkih veština se ne umanjuje. Naprotiv, nastavni program koncipiran je tako da stvara balans između savremenih i tradicionalnih znanja koja se međusobno dopunjuju.

Umetnicima je potrebna inovacija, promena i polet, a u tome škola igra veliku ulogu. FSU ima program koji umetniku omogućava da dostigne visine o kojima sanja, da se oseća slobodno i inspirisano. Upravo iz te slobode proizilaze originalne ideje i veliki projekti.

Saznajte više

2. Profesori predani svom poslu

Mentor za studenta umetnosti ne predstavlja samo profesora od kog uči, već mnogo više od toga. On je tu da mu pruži podršku, podeli sa njim svoja iskustva i otkrije skrivene talente koje student poseduje.

Jedna od najvažnijih karakteristika Fakulteta savremenih umetnosti je upravo posvećenost profesora i njihova spremnost da posvete svoju pažnju i vreme studentima.

Jedino profesori koji vole svoj posao mogu da izvedu studenta na pravi put i zbog toga Fakultet savremenih umetnosti zapošljava samo one koji pored toga što su vrhunski profesionalci u svom poslu, poseduju i jaku motivaciju da prenesu znanje, u čemu i uživaju.

Saznajte više

3. Studenti postaju prepoznati umetnici već tokom studija

Za mlade umetnike je od presudnog značaja učešće na kulturno-umetničkoj sceni. Zbog toga Fakultet savremenih umetnosti u edukativni program uključuje mnoge aktivnosti koje studentima omogućavaju da pokažu svoje talente javnosti i dobiju njenu podršku.

Partnerstva koja je Fakultet savremenih umetnosti napravio sa najznačajnijim akterima umetničke medijske scene kao što su pozorišta, galerije i televizije pružiće najbolju praksu studentima, koja će im omogućiti da samostalno realizuju predstave, izložbe, filmove, da sarađuju sa stručnjacima različitih profila, i da svoj rad pokažu na festivalima, umetničkim kolonijama, kao i na prvoj edukativnoj televiziji, eduTV-u.

Osim toga, prisustvo mladih umetnika u dešavanjima pomaže im da ostvare i prošire mrežu kontakata. Upravo ta poznanstva mogu otvoriti vrata prestižnih prilika i saradnju sa već afirmisanim umetnicima i stručnjacima.

Saznajte više