Dizajneri su profesionalci koji ne samo da određuju vizuelna rešenja predmeta koji nas okružuju, već kreiraju ukus čitave epohe, pokreću trendove i oblikuju svet oko nas.

Talenat koji poseduju može ih dovesti do uspešne karijere dizajnera, ukoliko steknu savremene veštine i znanja.

Alati koje dizajneri koriste se stalno unapređuju i otvaraju nove mogućnosti. Zbog toga je Fakultet savremenih umetnosti na studijama Dizajna formiro jedinstven spoj umetničkih znanja i najtraženijih veština koje su u skladu sa aktuelnim trendovima.

Na odseku Dizajn postoje dva smera koja studenti mogu izabrati u odnosu na svoja interesovanja, Dizajn enterijera i Grafički dizajn.

Grafički dizajn

Grafički dizajneri su jedni od najtraženijih i najbolje plaćenih stručnjaka današnjice, i zbog toga je ovo jedno od najpopularnijih zanimanja.

Studije grafičkog dizajna na Fakultet savremenih umetnosti pripremaju studente za realne izazove u ovom poslu i zbog toga je akcenat na praktičnom radu.

Na stručnim predmetima koje će imati na ovom smeru, dobijaju zadatke i rešavaju  probleme istovetne onima koje imaju profesionalni dizajneri. Korak po korak, dostići će kvalitet koji je neophodan kako bi pronašli prve poslove.

Na modulu Grafički dizajn studenti se ohrabruju da rade samostalno i u timovima, da donose nove predloge i da preuzimaju inicijativu.

Pored zadataka na fakultetu, oni dobijaju mogućnost da čuju predavanja gostujućih predavača – najeminentnijih stručnjaka na polju dizajna i uče iz njihovog iskustva.

Pogledajte program studija grafičkog dizajna

Dizajn enterijera

Dizajneri enterijera rade jedan od najkreativnijih poslova koji je uz to i izuzetno dobro plaćen.

Studije dizajna enterijera sastoje se iz proučavanja unutrašnje arhitekture, funkcionalnosti i estetike, opremanja javnih i privatnih prostora i kreiranja nameštaja.

Osnovni predmeti koje će studenti istraživati na ovom smeru su oblikovanje, arhitektoničnost i upotreba materijala, a akcenat se stavlja na intenzivnu praktičnu primenu stručnih znanja iz domena industrije, materijala i zanatstva.

Uporedo sa tim, učiće kako da vode računa o novim zahtevima društva koje se menja i da budu u toku sa trendovima i težnjama savremenog dizajna.

Ovakve studije stvaraju dizajnere koji su u stanju da upravljaju kompletnim dizajnerskim procesom dajući mu svoj lični pečat.

Pogledajte program studija dizajn enterijera

Adobe i Autodesk sertifikati: ulaznica u svet uspešnih dizajnera

Znanja iz oblasti IT-ja su osnova za svakoga ko želi da izgradi karijeru u svetu dizajna, a sa znanjima koja će studenti dobiti na Fakultet savremenih umetnosti mogu da polažu ispite za Adobe i Autodesk sertifikaciju. To znači da nakon školovanja na odseku Dizajn, osim diplome fakulteta, imaju priliku da steknu i ove vredne dokaze svoje stručnosti.

Adobe sertifikacija – ACA (Adobe Certified Associate)

  • Visual Communication (Adobe Photoshop)
  • Web Authoring (Adobe Dreamweaver)
  • Video Communication (Adobe Premiere)
  • Graphic Design & Illustration (Adobe Illustrator)
  • Print & Digital Media Publication (Adobe InDesign)

Autodesk sertifikacija

  • AutoCAD Certified User/Professional
  • Autodesk 3ds Max Certified User/Professional

Šta dalje?

Tokom studija na Fakultet savremenih umetnosti dizajneri kontinuirano rade na izgradnji svog portfolija. Dobijaju zadatke koji su u skladu sa potražnjom tržišta, rade na realnim projektima i izlažu svoje radove u okviru različitih izložbi. Zbog toga su po završetku studija potpuno spremni da pronađu posao baš onakav kakav žele.

Prijavite se