Back to homepage

Paketi školovanja

Šta se sve dobija u paketu školovanja?

 • Fond časova predavanja, vežbi i konsultacija po planu i programu
 • Multimedijalni materijal za učenje
 • Nastavni materijal posle svakog održanog časa
 • e-Learning testovi za vežbanje, do 1000 pitanja po semestru
 • Besplatne skripte za svaki predmet u elektronskoj formi
 • Personalizovani nalozi za pristup softverskim rešenjima (Distance Learning System, Studentski portal)
 • Studentski portal:
  – online sistem prijave ispita
  – online rezultati svih kolokvijuma i ispita
  – online sistem kontaktiranja sa studentskom, finansijskom i tehničkom službom
  – online sistem praćenja finansija
 • Sistem elektronskog obaveštavanja
 • Lična e-mail adresa
 • 100 MB prostora za ličnu internet prezentaciju na sajtu škole
 • Korišćenje biblioteke, online pregled i rezervacija knjiga iz biblioteke
 • Korišćenje računara za samostalan rad u prostorijama škole
 • Korišćenje interneta u prostoru škole
 • Besplatan pristup sadržajima na online edukativnoj televiziji, LINKeduTV-u
 • LINK Mentorship Support Program ‒ program za sticanje transverzalnih veština, neophodnih za uspeh u svakom poslu
 • Treninzi i seminari Centra za razvoj karijere – Center for Career Development (CCD), pristup video-streamingu sa događaja CCD-a
 • Nastavnik mentor tokom sve tri, odnosno četiri godine studija
 • Prijava za svako prvo polaganje ispita
 • Video-materijal sa odbrane diplomskog rada na DVD-ju
 • Besplatan pribor i materijal za rad
 • Paket od 6 besplatnih online kurseva iz oblasti savremenog poslovanja i razvoja karijere
 • Besplatno izdavanje potvrda o studiranju
 • Profesionalna orijentacija u okviru CCD-a
 • Snimanje i montaža video CV-ja