Već 11 projekata sa UB dobilo mentorsku i finansijsku podršku: Prijavite se i budite sledeći!

26/03/2019 11:02

Već 11 projekata sa UB dobilo mentorsku i finansijsku podršku: Prijavite se i budite sledeći!

Istraživači Univerziteta u Beogradu ostvarili su sjajan uspeh zahvaljujući svojim pronalascima. U okviru Programa transfera tehnologije je čak 11 projekata sa Univerziteta u Beogradu dobilo mentorsku i finansijsku podršku od preko 200 hiljada evra.

Od početka programa, Centar za transfer tehnologije pomagao je i nastavlja da pomaže tokom prijavljivanja i realizacije projekta, kao i tokom daljeg procesa komercijalizacije pronalaska.

Program transfera tehnologije realizuje se u cilju identifikovanja istraživanja sa komercijalnim potencijalom. Dalja podrška ima za cilj da podigne komercijalnu spremnost pronalaska.

Sa Univerziteta u Beogradu do sada podržani su sledeći projekti:

1. Izrada prototipova nove generacije ergonomski prilagođenih stolica kabina dizalica (Mašinski fakultet)

2. Multifunkcionalne kuglice za hvatanje boja (Tehnološko-metalurški fakultet)

3. Instrument za merenje toplotne provodljivosti višekomponentnih smeša (Tehnološko-metalurški fakultet)

4. Uređaj za analizu sorpcije vodonika HSA-UNLS (Institut nuklearnih nauka ’Vinča’)

5. Aktivno pakovanje: Biorazgradive prevlake/filmovi na bazi poljoprivrenih nusproizvoda (Institut za multidisciplinarna istraživanja)

6. Izrada prototipa minimalno invazivnog katetera (Medicinski fakultet)

7. Hidrogelovi sa sintetičkim ligninskim oligomerima kao antimikrobnim agensima i agensima za lečenje rana (Institut za multidisciplinarna istraživanja)

8. Uređaj za otkrivanje bakterijskih egzotoksina korišćenjem staklenih nanoportova (Biološki fakultet)

9. Modularni vegetacijski zid (Arhitektonski fakultet)

10. Antimikrobno aktivno kozmetičko i farmaceutsko pakovanje (Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta)

11. Novi antiviralni agens (Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju)

Nakon završene pilot faze, Program transfera tehnologije je postao stalni program Fonda za inovacionu delatnost, a poziv je kontinuirano otvoren tokom cele godine.

Ukoliko ste zaposleni na nekoj od članica Univerziteta u Beogradu i imate inovativan pronalazak sa potencijalom sa komercijalizaciju, obratite se Centru za transfer tehnologije na [email protected].

26/03/2019 11:02

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments