Upis na Filozofski fakultet u Beogradu

07/07/2016 14:26

Upis na Filozofski fakultet u Beogradu

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upis kandidata koji su položili prijemni ispit održava se 7. i 8. jula u periodu od 10 do 14 časova.

Upis se obavlja na šalterima Odseka za studentska pitanja u prizemlju Fakulteta, a na upis kandidati ne moraju doći lično.

Za kandidate koji se ne upišu do kraja termina za upis, odnosno do 11. jula smatraće se da su odustali od upisa i na njihovo mesto biće upisan sledeći kandidat sa liste, odnosno kandidat koji se nalazi “ispod crte” na Objedinjenoj listi.

Kandidat može biti prozvan za upis na slobodno mesto samo na onim studijskim grupama koje je prethodno na prijavnom listu označio kao svoje želje.

Ukoliko se kvota na afirmativnim listama ne popuni do kraja termina za upis, pravo na upis na javnoj prozivci za kandidate sa afirmativnih lista mogu steći samo kandidati sa afirmativne liste, prema listi izraženih želja i broja bodova ostvarenih na prijemnom ispitu.

Javna prozivka za kandidate sa afirmativnih lista obaviće se 11. jula u 15 časova u svečanoj sali “Dragoslav Srejović” – sala 108 na prvo spratu.

Upis kandidata sa afirmativnih lista obaviće se 12. jula u periodu od 10 do 13 časova na šalterima Odseka za studnetska pitanja u prizemlju Fakulteta.

Svi ostali kandidati mogu doći na javnu prozivku 11. jula u 16 časova u amfiteatru “Georgije Ostrogorski” u visokom prizemlju Fakulteta, a ovi kandidati će biti upisani 12 jula u periodu od 10 do 13 časova na šalterima Odseka za studentska pitanja u prizemlju Fakulteta.

ŠV-20 obrazac za upis

Svi kandidati koji su stekli pravo na upis u obavezi su da popune elektronski ŠV-20 obrazac, koji je od 2. do 12. jula dostupan OVDE.

Nakon popunjavanja, kandidati treba da odštampaju obrazac u jednom primerku zajedno sa ostalim dokumentima predaju prilikom upisa na šalteru Odseka za studentska pitanja u prizemlju Fakulteta.

Dokumenta za upis

  • overene fotokopije školskih dokumenata i originalna dokumenta na uvid
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • odštampan i potpisan primerak ŠV-20 obrasca
  • indeks – dobija se bez naknade na Fakultetu prilikom upisa
  • dve fotografije 35 x 45 mm
  • dokaz o uplati školarine, odnosno prve rate školarine za samofinansirajuće studente
07/07/2016 14:26

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments