Obuka za savetnika za hemikalije na Tehnološkom fakultetu

11/12/2015 10:53

Obuka za savetnika za hemikalije na Tehnološkom fakultetu

Tehnološki fakultet u Novom Sadu raspisao je konkurs za prijem zainteresovanih za obuku za savetnika za hemikalije, koja će se održati od 18. do 22. januara 2016. godine.

Program obuke realizovaće stručni predavači koji poseduju uverenja koja izdaje Agencija za hemikalije, među kojima su univerzitetski profesori i zaposleni u privredi.

Obuka

Obuka podrazumeva sledeće tematske oblasti:

 • Upravljanje hemikalijama
 • Upravljanje biocidnim proizvodima

Ove oblasti biće podeljene na 22 tematske jedinici o kojima će biti reči tokom 40 časova nastave.

Na obuci za savetnika za hemikalije predavanja će održati:

 • dr Jelena Dodić, vanredni profesor
 • dr Jovana Grahovac, docent
 • dr Aleksandar Jokić, docent
 • Marija Božin Dakić, dipl. inž-master

Način prijave

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara (PDF/Word) koji mora da sadrži lične podatke, kao i podatke o školovanju. Popunjen formular se šalje mejlom na adresu [email protected].

Pored formulara potrebno je skenirati fakultetsku diplomu i dokaz o uplati naknade i zajedno sa formularom poslati elektronskom poštom.

Cena obuke

Cena obuke je 54.000 dinara, a plaćanje je moguće u tri jednake rate – u iznosu po 18.000 dinara.

 • Prva rata se plaća uz prijavu;
 • Druga rata se plaća po završetku trajanja obuke;
 • Treća rata se plaća do termina polaganja ispita.

U cenu obuke uračunata je naknada za obuku, polaganje ispita, troškovi izdavanja uverenja o položenom ispitu, sav potreban materijal, osveženje tokom pauza i ručak.

Za vreme obuke obezbeđen je i parking.

Način plaćanja

Fizička lica će naknadu za obuku uplatiti na žiro račun Tehnološkog fakulteta sa sledećim podacima:

 • svrha uplate: Kotizacija za obuku za savetnika za hemikalije
 • primalac: Tehnološki fakultet u Novom Sadu
 • žiro račun: 840-1647666-56 (poziv na broj nije potreban)

Privatna lica će naknadu za obuku platiti predračunom koji će im biti dostavljen elektronskom poštom nakon prijave uz koju je potrebno dostaviti podatke o pravnom licu – naziv firme, PIB i adresa firme.

Ispit

Nakon završene obuke za savetnika polaže se ispit koji je definisan Pravnilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koji se moraju ispuniti od strane pravnog lica ili preduzetnika koji vrši obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije.

Ispit se mora održati u roku koji ne sme biti kraće od 30 dana niti duži od 90 dana od dana završetka obuke.

Polaganje ispita je isključivo pismeno, odnosno testiranje, a proverava se znanje iz tematskih oblasti koji su bili deo programa obuke. Poznavanje gradiva se vrednuje za svaku tematku oblast posebno.

Kako bi položio ispit, kandidat mora da ima najmanje 60 odsto tačnih odgovora iz tematske oblasti.

Kandidat koji ne položi ispit ima pravo opet da polaže, bez obaveze da ponovo pohađa obuku. Nakon tri neuspela polaganja ispita, kandidat se upućuje na ponovno pohađanje obuke za savetnika za hemikalije.

11/12/2015 10:53

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments