UNS: Obavezna obuka iz prve pomoći

19/05/2017 14:01

UNS: Obavezna obuka iz prve pomoći

Obavezna obuka iz prve pomoći za studente prve godine osnovnih studija Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad i Pravnog fakulteta u Novom Sadu održaće se u subotu, 20. maja 2017. godine s početkom u 9 časova, u prostorijama fakulteta.

Po ulasku u prostoriju gde će biti održana teorijska predavanja, studenti će dobiti ulazni test koji će biti u obavezi da popune, a nakon Obuke polagaće izlazni test koji će se sastojati od osnovnih pitanja iz Obuke.

Po predaji testa studenti će dobiti pečat na poslednjoj stranici indeksa kao potvrdu o položenoj Obuci, te je stoga na polaganje Obuke neophodno poneti indeks. Pohađanje obuke neophodan je uslov za overu semestra a prethodno eventualno položena Prva pomoć za vozački ispit ne oslobađa studente od pohađanja obuke.

Univerzitet u Novom Sadu je na osnovu odluke Senata uveo obaveznu obuku iz prve pomoći za sve studente prve godine osnovnih studija. Neposredni organizatori su Medicinski fakultet Novi Sad, Crveni krst grada Novog Sada i Crveni krst Bujanovac. Teorijski i praktičan deo obuke realizuju timovi iz Crvenog krsta grada Novog Sada i Crvenog krsta Bujanovac.

Do kraja školske godine obuku će pohađati 7.125 studenata sa svih fakulteta Univerziteta, izuzev studenata Medicinskog fakulteta koji će pohađati program matične institucije.

U svim aktivnostima vezanim za obuku i demonstraciju praktičnog rada uključeni su i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad i Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata. Akcija je podržana od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Gradske uprave za zdravstvo.

Više informacija za svaki fakultet:

19/05/2017 14:01

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments