Pripremna nastava na Fakultetu Bezbednosti

19/03/2016 11:25

Pripremna nastava na Fakultetu Bezbednosti

Fakultet Bezbednosti Univerziteta u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2016/2017. godini.

Pripremna nastava se održava u sledećim terminima:

  • vikendima u aprilu
  • vikendima u maju
  • svakodnevno u junu mesecu

Raspored časova pripremne nastave

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti samo za jedan termin koji obuhvata fond od 50 časova, kao i proveru znanja u vidu testa na kraju pripremne nastave.

Prijemni ispit na Fakultetu Bezbednosti sastoji se od polaganja testa iz dva od tri ponuđena predmeta:

1. sociologija, 2. ekologije, 3. psihologija

Potrebna literatura za pripremu za polaganje prijemnog ispita:

  • Sociologija, Vladimir Vuletić (za treći raz. sr.stručnih škola i četvrti raz. gimnazije), izdavač: Klett, Beograd, 2012. ili novije.
  • Ekologija i zaštita životne sredine, Ivo Savić i Veljko Terzija, (za prvi razred srednjih stručnih škola), izdavač: Zavod za udžbenike, , Beograd, izdanje 2005. ili novije.
  • Psihologija, Biljana Milojević Apostolović, Udžbenik psihologije za drugi razred gimnazije i drugi i treći razred područja rada ekonomija, pravo i administracija, izdavač: Novi Logos, Beograd, 2013.

Prijava za pohađanje pripremne nastave počela je u martu mesecu.

Prijavljivanje za pripremnu nastavu se vrši:

Elektronskim putem

Slanjem mejla na adresu [email protected] (subject: pripremna nastava)

Nakon izvršene uplate potreno je skenirati/fotografisati uplatnicu i zajedno sa elektronski popunjenim formularom poslati mejlom na naznačenu adresu.

Poštom

Fakultet bezbednosti
Studentski konsalting servis (pripremna nastava)
Gospodara Vučića 50

Lično

U prizemlju Fakulteta, soba 8, od 10 do 13 časova

Za prijavljivanje je potrebno: popunjen formular i dokaz o uplati

(nepopunjen formular i model popunjenog naloga za uplatu mogu se preuzeti sa gornjeg linka ili dobiti slanjem zahteva za prijavnu dokumentaciju na e-mail: [email protected] ili lično na Fakultetu)

Kontakt osoba za detaljnije informacije:
Bratislava Gogić, stručni saradnik za savetodavnu pomoć studentima
e-mail: [email protected]
Tel: 011/6451 843 lokal 107

19/03/2016 11:25

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments