Priprema za prijemni na FPN-u

20/01/2016 12:51

Priprema za prijemni na FPN-u

Fakultet političkih nauka u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. Prijava za pripremnu nastavu traje do 24. februara u 13 časova.

Pripremna nastava za buduće studente FPN-a održava se od 27. februara do 19. marta 2016. godine.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara, a dokaz o uplati (skenirana uplatnica) šalje se mejlom na adresu [email protected], a originalna uplatnica se donosi prvog dana nastave.

Prvo predavanje u okviru pripremne nastave održava se u subotu, 27. februara od 9 do 10 časova, kada je potrebno doneti uplatnicu i na šalteru 1 i 2 preuzeti potvrdu o pohađanju pripremne nastave.

Cena pripremne nastave

Za pripremnu nastavu kandidati uplaćuju 17.000 dinara

 • Žiro račun Fakulteta političkih nauka: 840-1838666-35;
 • model: 97;
 • poziv na broj 52080;

Na nastavu je potrebno poneti srednjoškolske udžbenike.

Prijemni ispit

Prijemni ispit na Fakultetu političkih nauka sastoji se od testa znanja za svaki studijski program. Test znanja sadrži 60 pitanja, a svaki tačan odgovor se boduje jednim bodom.

Test za studijske programe osnovnih akademskih studija Politikologije i Međunarodnih studija sastoji se od:

 • 30 pitanja iz predmeta ISTORIJA
 • 20 pitanja iz predmeta SOCIOLOGIJA
 • 10 pitanja iz predmeta USTAV I PRAVA GRAĐANA

Test za studijski program osnovnih akademskih studija Novinarstva sastoji se od:

 • 30 pitanja iz predmeta SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 • 20 pitanja iz predmeta SOCIOLOGIJA
 • 10 pitanja iz predmeta USTAV I PRAVA GRAĐANA

Test za studijski program osnovnih akademskih studija Socijalne politike i socijalnog rada sastoji se od:

 • 30 pitanja iz predmeta PSIHOLOGIJA
 • 20 pitanja iz predmeta SOCIOLOGIJA
 • 10 pitanja iz predmeta USTAV I PRAVA GRAĐANA

Literatura za pripremu prijemnog ispita

SOCIOLOGIJA

Grupa autora, redaktorka dr Smiljka Tomanović – Sociologija za III ratred srednjih stručnih škola i IV razreda gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012.

USTAV I PRAVA GRAĐANA

Slavko Tadić – Ustav i prava građana za IV razred gimnazije i III i IV razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012.

ISTORIJA

 • Dragomir Bondžić, Kosta Nikolić – Istorija za III razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Zavod za udžbenike, Beograd, 2014.
 • Momčilo Pavlović, Đorđe Đurić – Istorija za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i IV razreda opšteg i društveno-jezičkog smera, Zavod za udžbenike, Beograd 2012.

PSIHOLOGIJA

Slavoljub Radonjić, Nikola Rot – Psihologija za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012, i ranija izdanja.

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 • Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić – Čitanka sa književnoterotijskim pojmovima za I, II, III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012. ili ranija izdanja.
 • Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović – Gramatika srpskog jezika za I, II, III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012 ili ranija izdanja.
 • Ivo Tartalja – Teorija književnosti, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008, ili novija izdanja.
 • Mitar Pečikan, Jovan Jerković, Mate Pižurica – Pravopis srpskog jezika, Matica Srpska, Novi Sad, 2013.
20/01/2016 12:51

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments