Praksa za 80 studenata u kompaniji Telekom Srbija

02/03/2016 10:13

Praksa za 80 studenata u kompaniji Telekom Srbija

Kompanija Telekom Srbija raspisala je konkurs za stručnu praksu tokom 2016. godine, koji je namenjen studentima Univerziteta u Beogradu.

Konkursom je predviđeno 80 mesta za studente završnih godina studija prvog stepena, koji imaju prosek ocena viši od 8,00.

Na konkursu za obavljanje stručne prakse u kompaniji Telekom Srbija mogu učestvovati studenti sledećih fakulteta i studijskih programa:

Obavezna stručna praksa se obavlja na osnovu utvrđenog nastavnog plana i programa, a svaki studenti će na praksi imati mentorsku podršku.

Predviđeno je da praksa traje do mesec dana, a početak će biti definisan dogovorom između mentora i studenata.

Kako bi se prijavili za praksu, studenti moraju poslati svoju biografiju i overen i potpisan uput za praksu koji izdaje fakultet sa naznačenim željenim periodom obavljanja prakse i dužinu trajanja prakse koja je predviđena studijskim programom.

Studenti moraju poslati popunjen prijavni formular sa ostalim dokumentima najkasnije do 13. marta 2016. godine.

02/03/2016 10:13

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments