Objavljena je preliminarna lista za mlade istraživače

29/03/2018 12:53

Objavljena je preliminarna lista za mlade istraživače

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je preliminarnu listu mladih istraživača-studenata doktorskih akademskih studija koji su prilikom prijavljivanja odabrali projekat koji se realizuje u tekućem ciklusu istraživanja.

Kandidati koji se nalaze na ovoj listi potrebno je da uspostave kontakt sa rukovodiocem navedenog projekta kao i rukovodiocem naučnoistraživačke oraganizacije (NIO), radi pokretanja postupka prijema u radni odnos. Obaveza NIO, koje će vas primiti u radni odnos, je da sprovede proceduru vašeg izbora u zvanje (istraživač pripravnik, istraživač saradnik), primi vas u radni odnos, dostavi Ministarstvu Ugovor o radu, MA-obrazac i Odluku o izboru u zvanje.

Kandidati koji su u radnom odnosu u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji takođe dostavljaju Ugovor o radu i MA-obrazac.

Preliminarnu listu mladih istraživača-studenata doktorskih akademskih studija koji prilikom prijavljivanja nisu odabrali projekat. Potrebno je da istraživači iz ove grupe kontaktiraju analitičara za oblast koju su odabrali. Takođe, rukovodioci naučnoistraživačkih oraganizacija i rukovodioci projekata koji su zainteresovani za prijem mladih sa navedene preliminarne liste na projekat mogu se javiti nadležnom analitičaru.

Spisak i preliminarnu listu naći ćete OVDE.

29/03/2018 12:53

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments