Konkurs za razmenu umetnika (Vroclav, Poljska)

17/05/2017 16:33

Konkurs za razmenu umetnika (Vroclav, Poljska)

Otvoren je konkurs namenjen umetnicima, kustosima, animatorima, aktivistima i istraživačima iz Novog Sada i Zone 021 za učestvovanje u programu razmene u Vroclavu (Poljska).

Ova razmena predstavlja početak programa Fondacije Plants A.i.R. U narednom periodu, pa sve do 2021. godine, lokalni umetnici će imati priliku da putuju, rade i razmenjuju znanja i iskustva sa kolegama iz 20 zemalja Evrope, a i sveta. Osnovna ideja ovog programa je da kroz saradnju sa evropskim nezavisnim organizacijama omogući kulturnu razmenu, odnosno da naši umetnici dobiju priliku da borave u drugim gradovima i sa tamošnjim umetnicima rade na zajedničkim projektima, kao i da inostrani umetnici budu gosti novosadskim kolegama. Program Plants – Artists in Residence će se realizovati u kontinuitetu narednih godina, a tokom ove i naredne godine, u saradnji s brojnim evropskim organizacijama, realizujući programa Plants – Artists in Residence ojačaćemo internacionalnu kulturnu saradnju i kapacitete lokalnim organizacijama.

Plants A.i.R. (pod pokroviteljstvom projekta Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture) i rezidencijalni program za umetnike AIR WRO (projekat Vroclav 2016 – Evropska prestonica kulture / Festivalski centar Impart 2016) zajedno objavljuju otvoreni poziv za umetnike, kustose, animatore, aktiviste i istraživače koji žive i rade u Novom Sadu i Zoni 021.

Organizacija domaćin: Rezidencijalni program za umetnike AIR WRO, Vroclav, Poljska.

Datum rezidencije: jun/jul 2017. (četiri nedelje između 12.6. i 14.7)

Broj rezidenata: 1

Profil rezidenta:

Tražimo umetnika, kustosa, animatora, aktivistu ili istraživača iz Novog Sada i Zone 021 koji su zainteresovani za savremeni urbani identitet i kulturu, kako i za ulogu umetnosti u njihovom kreiranju. Rezident se poziva da radi u jednom od najprepoznatljivijih dvorišta u Vroclavu, koje se nalazi u samom centru grada. Zgrada na adresi Ruska 46 se i dalje redizajnira kako bi se stvorio prostor koji je otvoren za sve vrste kulturnih inicijativa, posebno za one povezane sa nezavisnom scenom i eksperimentalnom umetnosti na javnim prostorima. Dvorište je takođe i živo mesto okupljanja različitih organizacija i institucija koje su aktivne u kulturi i umetnosti u pogledu društvenih pitanja, kao što su prava manjina i žena.

Ruska 46 se istovremeno nalazi i u tzv. Okrugu četiri ispovesti (Okrug četiri hrama ili Okrug uzajamnog poštovanja), koji je primer interkulturalne medijacije u praksi. To nije običan, urbani okrug, već prostor gde se u blizini nalaze pravoslavna crkva Rođenje Bogorodice, katolička crkva Svetog Antuna Padovanskog, sinagoga Bela roda i evangelistička crkva Božanskog proviđenja. Godine 2005. ti hramovi su povezani sa gradskom kulturnom rutom, a prostor između njih je uključen u plan urbanog razvoja. Okrug se takođe smatra spomenikom od istorijskog značaja. Kontekst ovog jedinstvenog javnog prostora samo je dodatna vrednost u pogledu osnovne ideje aktivnosti rezidenta.

Ključne reči poziva su: urbani identitet, umrežavanje i zajednica, ekologija i zelena filozofija, samostalno organizovanje i zajedništvo, javni prostori i inovativna rešenja za grad, aktivizam, gerilske inicijative i umetničke prakse u savremenom urbanom okruženju.

Dodeljivanje rezidencije i njen cilj:

Rezident se poziva da radi u okviru savremene urbane kulture i njenim različitim aspektima u kontekstu Ruske 46; da sprovodi kustosko i umetničko istraživanje o istoriji dvorišta i mesta za okupljanje koje se tamo nalazi; da upoznaje ljude, sakuplja priče i mapira njihove potrebe. Rezidencija će biti zatvorena govorom umetnika ili javnom prezentacijom rezultata rezidencije.

Prijave koje uključuju CV i/ili portfolio (oba dokumenta treba da predstave noviji rad, obrazovanje podnosioca prijave, iskustvo i praksu kao i izjavu umetnika) i motivaciono pismo (dokument treba da predstavi nameru i ideje umetnika). Ovu dokumentaciju, napisanu na engleskom, treba poslati najkasnije do 23. maja 2017. godine Petru Šimonu [[email protected]].

Rezidenta će odabrati poseban žiri između 24. i 28. maja. Rezultati će biti objavljeni 29. maja 2017. godine.

Jezik komunikacije: engleski

Organizatori rezidentu pokrivaju:

• prevoz
• naknadu (bruto 500 evra)
• smeštaj
• materijal i troškove izrade

Kontakt informacije: Petr Šimon [[email protected]] ili Berenika Nikodemska [[email protected]]

Veb-sajt: www.airwro.wroclaw2016.pl

Društvene mreže: Facebook | Instagram | Twitter

Pozivamo sve zainteresovane umetnike da prate naše otvorene pozive putem veb-sajta i društvenih mreža.

17/05/2017 16:33

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments