Manje bodova za budžet, više ispitnih rokova?

28/02/2017 13:18

Manje bodova za budžet, više ispitnih rokova?

Nacrt novog zakona o visokoškolskom obrazovanju donosi mnoge izmene – od pooštravanja uslova za akreditaciju fakulteta i studijskih programa, do uslova za upis na budžet.

Među novinama koje se nalaze u Nacrtu novog zakona stoji da bi dekani i rektori mogli na istu funkciju da konkurišu i nakon dva uzastopna mandata, dok bi se svim zaposlenim profesorima radni staž mogao produžiti i nakon 65 godina života.

Novi uslovi studiranja

Za studente je svakako najvažnija informacija da bi na javnoj raspravi mogla da se nađe i tema o smanjenju broja bodova koji će biti dovoljni za upis godine na budžet, pa bi tako granica mogla da se spusti na 48 ESPB bodova, umesto sadašnjih 60.

Osim toga, ukoliko se izglasa predložena odluka – fakulteti bi mogli sami da određuju broj ispitnih rokova u toku svake akademske godine, a ne bi morali da se organičavaju na sadašnjih šest, odnosno pet rokova.

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju trebalo bi da ima svojstvo pravnog lica, a za svoj rad će odgovarati vladi, dok će se finansirati iz sopstvenih prihoda i iz budžeta.

Rok za završetak studija

Prema Nacrtu novog zakona student će moći da se finansira iz budžeta samo jednom na istom stepenu studija, redovni studenti bi morali diplomu da dobiju u dvostrukom broju akademskih godina od trajanja studijskog programa, dok će duži rok dobiti oni koji studiraju uz rad, studenti sa invaliditetom, kao i studenti upisani po afirmativnim merama.

28/02/2017 13:18

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments