FON objavio preliminarne rang liste kandidata

01/07/2016 14:53

FON objavio preliminarne rang liste kandidata

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu objavio je preliminarne rang liste kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis na osnovne studije.

Na osnovu preliminarnih lista, svi kandidati koji smatraju da su oštećeni prilikom bodovanja i rangiranja na listi imaju pravo da podnesu prigovor.

Pismeni prigovori se podnose Centralnoj komisiji fakulteta (soba 107) u subotu, 2. jula u periodu od 10 do 13 časova.

Uz prigovor koji mora biti na posebnom formularu koji se podiže u skriptarnici Fakultet, potrebno je uplatiti depozit od 1.000 dinara.

Odluke o podnetim pismenim prigovorima biće saopštene kandidatima 2. jula do 14 časova, a u slučaju da se primedba uvaži – kandidatima će biti vraćen depozit u punom iznosu.

Preliminarne rang liste

01/07/2016 14:53

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments