FF NS: Raspored predupisnih i upisnih aktivnosti

29/06/2016 12:28

FF NS: Raspored predupisnih i upisnih aktivnosti

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu počinje polaganje prijemnih ispita, koji će se održati u sredu, četvrtak i petak, 29. i 30. juna i 1. jula.

Svi prijemni ispiti u prvom upisnom roku počinju u 9 časova i održavaju se u prostorijama Fakulteta.

Nakon polaganja prijemnih ispita, kandidati će imati priliku da pogledaju preliminarnu rang listu koja će biti objavljena 4. jula, dok će rok za prilaganje žalbi na preliminarne rezultate 6. jula u periodu od 9 do 12 časova.

Konačna rang lista će biti objavljena 7. jula, a upis kandidata održava će se od 8. do 15. jula.

Kandidati koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata biće upisani 8. i 11. jula u periodu od 9 do 13 časova.

Nakon upisivanja studenata koji će studije započeti o trošku države, 11. jula u 14 časova u amfiteatru Fakulteta biće oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem i upisivanjem kandidata prema redosledu na konačnoj rang list.

Kandidati koji su se kvalifikovali za upis na budžet imaju priliku da se u navedenim terminima upišu, u suprotnom smatraće se da su odustali od upisa, a njihova mesta zauzeće naredni kandidati prema redosledu na konačnoj rang listi.

Za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata određeni su sledeći termini – 12. i 13. jul u periodu od 9 do 13 časova.

U amfiteatru Fakulteta 13. jula u 14 časova biće oglašen broj nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

Kandidati koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci 13. jula, biće upisani na preostala mesta kao samofinansirajući studenti 14. jula od 9 do 13 časova.

Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala upražnjena mesta pojedinih studijskih programa održava se 14. jula u 15 časova u afiteatru Fakulteta. Ovo je prilika da se upišu nakdidati koji se nisu prijavili na dati studijskih program u prijavu, a na kojem ima slobodnog mesta – pod uslovom da su položili prijemni ispit.

Prozivka za popunjavanje preostalih slobodnih mesta vršiće se prema redosledu kandidata na jedinstvenoj opštoj rang listi neupisanih kandidata.

Upis ovih kandidata obaviće se 15. jula 2016. godine u periodu od 9 do 13 časova.

Nepopunjena mesta biće oglašena u drugom konkursnom roku.

29/06/2016 12:28

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments