Upis na fakultete u Beogradu 2018/2019

Najveće interesovanje za nastavak školovanja na nekom od fakulteta vlada na Univerzitetu u Beogradu. Upis na fakultete i visoke škole u Beogradu proceduralno se ne razlikuje od upisa na državne fakultete u drugim gradovima. Ono što je bitno je konkurencija na određenim fakultetima visokim školama, koja je veća iz prostog razloga što najveći broj studenata u Srbiji studira upravo na jednom na Beogradskom univerzitetu.

Mesta na fakultetima i visokim školama u Beogradu

Nakon položemog prijemnog ispita, sledi proces upisa na fakultet ili visoku školu. Ukoliko nakon prvog upisnog roka ne budete uspeli da upišete neku od visokoškolskih ustanova, šansu ćete imati u drugom upisnom roku. Pojedini fakulteti organizuju i treći upisni rok ukoliko je ostalo nepopunjenih mesta.

Termini upisa na fakultete i visoke škole u Beogradu

Prvi upisni rok:

 • Održava se od 22. juna do 18. jula
 • Prijemni ispiti počinju 27. juna i traju do 3. jula
 • Predaja dokumenata za upis od 22. do 26. juna

Drugi uspini rok:

 • Održava se od 1. do 20. septembra

Dokumenta za upis na fakultete u Beogradu:


 • Svedočanstva iz srednje škole
 • Original diplome o položenom maturskom ispitu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dva ŠV-20 obrasca
 • Indeks
 • Dve fotografije – 4,5 cm x 3,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine (za one koji upisuju studije na samofinansiranju)

Fakulteti u Beogradu