Upis na fakultete u Beogradu 2017/2018

Najveće interesovanje za nastavak školovanja na nekom od fakulteta vlada na Univerzitetu u Beogradu. Upis na fakultete i visoke škole u Beogradu proceduralno se ne razlikuje od upisa na državne fakultete u drugim gradovima. Ono što je bitno je konkurencija na određenim fakultetima visokim školama, koja je veća iz prostog razloga što najveći broj studenata u Srbiji studira upravo na jednom na Beogradskom univerzitetu.

Broj mesta na fakultetima i visokim školama u Beogradu

Ukupan broj slobodnih mesta za upis u školsku 2016/2017. godinu iznosi 14.800, od kojih će 9.461 student imati priliku da studira o trošku države, dok će ostalih 5.339 studenata studije upisati o svom trošku. Nakon položemog prijemnog ispita, sledi proces upisa na fakultet ili visoku školu. Ukoliko nakon prvog upisnog roka ne budete uspeli da upišete neku od visokoškolskih ustanova, šansu ćete imati u drugom upisnom roku.

Termini upisa na fakultete i visoke škole u Beogradu


Prvi upisni rok:

 • Održava se od 22. juna do 18. jula
 • Prijemni ispiti počinju 27. juna i traju do 3. jula
 • Predaja dokumenata za upis od 22. do 26. juna

Drugi uspini rok:

 • Održava se od 1. do 20. septembra

Dokumenta za upis na fakultete u Beogradu:


 • Svedočanstva iz srednje škole
 • Original diplome o položenom maturskom ispitu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dva ŠV-20 obrasca
 • Indeks
 • Dve fotografije – 4,5 cm x 3,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine (za one koji upisuju studije na samofinansiranju)

Fakulteti u Beogradu