Konačno: Dogovor studenata i dekana Pravnog fakulteta

12/10/2015, 15:42

Konačno: Dogovor studenata i dekana Pravnog fakulteta

Pravni fakultet u Beogradu bio je pod blokadom od četvrtka, 8. oktobra jer su studenti protestovali protiv loših uslova za studiranje.

Nakon što su studenti Pravnog fakulteta razgovarali sa Upravom, došlo je do odluke da će blokada biti prekinuta.

Ovo su studenti odlučili nakon što su uspešno pregovarali sa Upravom fakulteta, koja im je omogućila ispunjenje njihovih zahteva.

Od sada će studenti Pravnog fakulteta u Beogradu moći da polažu određene ispite samo preko kolokvijuma, odnosno testova.

Radna grupa studenata, koja će biti oformljena, redovno će razgovarati sa Upravom fakulteta o preostalim zahtevima koji još uvek nisu ispunjni.

Fakultet je ponudio studentima još jednu olakšicu – da student koji položi dva kolokvijuma sa odličnom ocenom na ispitu dobije jedno pitanje manje ili da bude osobođen dela gradiva koje se polaže.

Dogovoreno je i produženo trajanje garantovanih šest ispitnih rokova, zbog čega su studenti odustali od svog zahteva da imaju i ispitni rok okobar 2.

Povezane objave

12/10/2015, 15:42