UNS: U planu parking i garaže, ali i restoran i hotel

12/04/2017 15:15

UNS: U planu parking i garaže, ali i restoran i hotel

U planu je da se Univerzitetski kompleks u Novom Sadu proširi i u skladu sa potrebama unapredi novim zgradama različitih namena.

Naime, iako postoji plan za izgradnju Kampusa, izgleda da neće sve iz plana moći i da se realizuje zbog ograničenog prostora na kom se Kampus nalazi. Među prvim rešiće se, izgleda najhitniji problem sa parkingom i garažama.

Realna je potreba za 4.000 parking-mesta u Kampusu, ali prostora ima tek za polovinu korisnika, a kako bi se povećao broj dostupnih mesta za parking i omogućilo raspolaganje sa više od 2.560 mesa, predviđeno je da svaki naredni objekat koji se bude gradio u kampusu – ima podzemne garaže.

Dokumentom koji je usvojen u Skupštini grada planira se izgradnja 1.095 parking mesta uz saobraćajnice, kao i još 1.470 mesta u okviru javnih garaža – što je daleko od realnih 4.000 koliko je prea procenama potrebno u Univerzitetskom kampusu u Novom Sadu.

Zgrada Naučnog instituta “Biosens”

Na prostoru između Đačkog igrališta i staklenika Prirodno-matematičkog fakulteta biće izgrađena nova zgrada Naučnog instituta “Biosens” koja će, kao i sve nove zgrade u Kampusu prema planu imati podzemnu gražu.

Uslov za izgradnju Naučnog instituta “Biosens” jeste da se prethodno iz planirane zone izgradnje izmesti magacin za zapaljive hemikalije Instituta za hemiju, koji je u okvru PMF-a.

U planu i restoran, hotel i studentski kulturni centar

U okviru Kampusa trebalo bi da bude izgrađen i Apart-hotel, Dom za mlade nastavno-naučne radnike i studentski restoran sa društvenim centrom studenata. Kako bi bili što bolje iskorišćeni, novi objekti će biti povezani sa postojećim restoranom i hotelom.

Na mestu sadašnjeg studentskog restorana koji se nalazi pored Prirodno-matematičkog fakulteta u planu je da se izgradi Studentski kulurni centar, zbog čega će biti neophodno uklanjanje postojećeg montažnog objekta, tzv. “Male manze”.

12/04/2017 15:15

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments