Stipendije za studente iz Sremskih Karlovaca

05/11/2015 11:30

Stipendije za studente iz Sremskih Karlovaca

Konkurs za dodelu stipendija za studente u toku školske 2015/2016. godine, a koji je otvren do 15. novembra, raspisala je opšina Sremski Karlovci.

Pravo na stipendiju imaju studneti i studentkinje koji se školuju na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna pokrajina Vojvodina.

Osim toga, studenti i studentkinje moraju imati prebivalište na teritoriji opštine Sremski Karlovci u poslednje najmanje tri godine.

Kako bi konkurisali za stipendiju, studenti moraju ispuniti i sledeće uslove: da studiraju o trošku države, da imaju prosečnu ocenu u toku studija najmanje 9,00, da su položili ispite iz svih prethodnih godina studija i da nisu obnavljali ni jednu godinu do sada.

Svi detalji o konkurisanju za stipendije nalaze se na sajtu opštine Sremski Karlovci.

Krajnji rok za prijavljivanje na konkurs je 15. novembar, a prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu:

Opština Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1, 21205 Sremski Karlovci, sa napomenom – “Prijava na Konkurs za dodelu stipendija studentima”.

05/11/2015 11:30

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments