Reforma naplaćivanja usluga univerziteta u Srbiji

04/11/2014 13:49

Reforma naplaćivanja usluga univerziteta u Srbiji

Milovan Šuvakov, savetnik ministra prosvete, izjavio je danas da je Univerzitet u Beogradu prihvatio preporuku ministarstva o tome koje usluge da se naplaćuju studentima i pozvao i ostale univerzitete u Srbiji da urade to isto.

On je rekao da je Savet UB prihvatio predlog da se ne naplaćuju predavanja i vežbe – redovna nastava, zatim dva izlaska na ispit, sve predispitne obaveze, overa semestra i upis godine, kao i prijava, izrada i odbrana završnog rada na svim nivoima.

Ministar je dodao da ove preporuke nisu obavezujuće i da ministarstvo ne može da nametne fakultetima te preporuke, te da univerziteti moraju sami da donesu odluku.

Što se tiče školarina, visokoškolske ustanove moraju da ustanove njihovu cenu pre početka školske godine i da ih objave na veb-sajtu tako da budu transparentne.

Rektor Univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Miladin Kostić izjavio je da će i ovaj univerzitet poštovati sve preporuke Ministarstva, a slično je izjavila prof. dr Evica Petrović, prorektorka za finansije Univerziteta u Nišu, i dodala da uprava univerziteta može samo da donese preporuku, a fakulteti sami odlučuju šta će poštovati.

Izvor: Blic

04/11/2014 13:49

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments