Obezbeđena sredstva za budžetska mesta na master programima

17/09/2018 09:25

Obezbeđena sredstva za budžetska mesta na master programima

U novoj budžetskoj liniji biće obezbeđena sredstva za odobrena budžetska mesta na master programima.

Prema objavi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, studentima koji su u školskoj godini 2018/2019 upisali master studije na nivou univerziteta na budžetu, a koji su već uplatili školarinu, taj novac biće vraćen početkom 2019. godine.

Kvalitetno visoko obrazovanje je jedno od prioriteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zbog čega se intenzivno radi na reformi te oblasti.

Naime, Ministarstvo će i u buduće nastaviti sa ovom praksom i predlagaće budžetsko finansiranje za studije koje su u skladu sa potrebama tržišta rada.

Prethodna administracija MPNTR, imajući u vidu značaj visokog obrazovanja, saglasila se sa povećanjem kvota na određenim smerovima, ali do sada nije bilo tehničkih mogućnosti da se obezbedi finansiranje budžetskih mesta na master programima na nivou univerziteta.

Ministarstvo će ispuniti sve obaveze prema studentima i visokoškolskim ustanovama.

17/09/2018 09:25

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments