UB: Usvojen Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, o plagijatima u januaru

24/12/2015 09:59

UB: Usvojen Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, o plagijatima u januaru

Senat Univerziteta u Beogradu odlučio je da će studenti imaju šest ispitnih rokova, dok je rasprava o utvrđivanju plagijata odložena za januar 2016. godine.

Propisanih šest ispitnih rokova od strane Senata Univerziteta trebalo bi da spreči studente da u toku godine zatraže još ispitnih rokova, kao i fakultete da smanjuju broj istih.

Osim ove odluke, Senat UB je usvojio i predlog Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata, prema kom će, u zavisnosti od prekršaja, svaki studenti biti kažnjen ukorom, zabranom polaganja ispita u jednom ili više rokova ili isključenjem sa fakulteta.

Pravilnikom su definisani određeni prekršaji studenata, kao što su:

  • dolazak na fakultet u vidno alkoholisanom stanju
  • konzumiranje droge i alkohola u zgradi fakulteta
  • napravljena materijalna šteta
  • vređanje ili napad profesora
  • plariganje ili delimično plagiranje domaćeg zadatka, seminarskog ili semestralnog rada ili projekta
  • tuče i dr.

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je i izveštaj o upisu na osnovne akademske studije. Na fakultetima u Beogradu ove godine ostalo je 473 slobodna mesta, a ukupno je upisano 15.000 od 22.700 maturanata koji su prijavili prijemni ispit.

Ove godine nisu popunjene ni kvote za studente romske nacionalnost, kao ni za studente sa invaliditetom za koje je bilo po 90 mesta na fakultetima, a upisano je samo 35 Roma i 21 osobe sa invaliditetom.

Rasprava o doktorskim disertacijama

Krajem januara 2016. godine raspravljaće se o pravilnicima koji se odnose na doktorske disertacije, među kojima su:

  • Pravilnik o utvrđivanju plagijata,
  • Pravilnik pripreme i uslova za odbranu doktorske disertacije i
  • Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Beogradu.

Odluke i izmene ovih pravilnika Senat će podneti do 30. januara 2016. godine.

24/12/2015 09:59

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments