Budžet za najbolje studente

21/10/2014 12:36

Budžet za najbolje studente

Na fakultetima sa velikim brojem studenata na samofinansiranju i ove godine će se rangirati studenti koji su osvojili 48 i više bodova kako bi najbolji među njima stekli budžetski status. Osim toga, ubuduće se neće naplaćivati prva dva izlaska na ispit.

Senat Univerziteta u Beogradu je i ove godine usvojio formulu po kojoj će rangirati studente pri upisu u narednu godinu, jer broj budžetskih mesta može biti veći za 20% u odnosu na prošlu godinu.

Na nekim fakultetima je broj studenata koji se finansiraju iz budžeta manji od broja onih na samofinansiranju, pa se uvek javlja pitanje ko će se kvalifikovati da bude finansiran iz budžeta na neki način. Zato postoji formula koja se primenjuje na fakultetima godinama unazad.

Za rangiranje se gleda ukupan uspeh, odnosno i prosečna osena i broj ostvarenih bodova. Svi studenti koji su ostvarili 48 bodova u protekloj školskoj godini imaju pravo da se rangiraju.

Rang liste za studente. Foto: Emil Conkić

Rang liste za studente. Foto: Emil Conkić

Uz pomoć te formule se pravi rang lista studenata. Neki fakulteti daju skale na osnovu položaja studenata na listi, a zatim smanjuju školarinu na osnovu toga.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević rekao je da školarine nisu povećavane godinama i da je iznos školarine koji plaćaju samofinansirajući studenti mnogo manji od iznosa koji država pokriva za studente na budžetu.

Senat Univerziteta u Beogradu prihvatio je preporuku Ministarstva i prva dva izlaska na ispit se neće naplaćivati studentima, bez obzira na način finansiranja.

Izvor: RTS

21/10/2014 12:36

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments