Studentska praksa u Mađarskoj!

12/02/2019 13:06

Studentska praksa u Mađarskoj!

Univerzitet u Nišu u okviru programa mobilnosti ERASMUS+ CBHE KA2, raspisuje konkurs u okviru projekta NATRISK za mobilnosti studentske prakse na Obuda univerzitetu (Budimpešta, Mađarska).

Na konkurs mogu da se prijave studenti master studija Fakulteta zaštite na radu i Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu (prioritet će imati studenti studijskog programa Upravljanje vanrednim situacijama Fakulteta zaštite na radu).

Na Óbuda univerzitetu boravi se dva meseca, iznos troškova mobilnosti je 1500 evra,a korisniku sleduje i jednokratna naknada putnih troškova.

Iznos troškova mobilnosti je određen programom Erasmus+ kada studenti iz partnerske zemlje kao što je Republika Srbija putuju u drugu grupaciju programskih zemalja, gde se nalazi Mađarska). Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erasmus+.

Obavezna dokumentacija za prijavu kandidata:
• Motivaciono pismo na engleskom jeziku, potpisano (1 stranica)
• Biografija na engleskom jeziku (preporuka: koristiti Europass model)
• Prepis ocena (Transcript of Records) sa fakulteta preveden na engleski
• Dokaz o znanju engleskog jezika
• Skenirana kopija pasoša
• Ugovor o učenju za stručno usavršavanje (Learning Agreement Student Mobility for Traineships)

Prijave dostaviti putem e-mail-a na adresu (svi dokumenti u PDF formatu) [email protected]
Sa napomenom „Prijava za Erasmus+ CBHE KA2 mobilnost na Óbuda University u Budimpešti“.

Rok za slanje dokumenata je 25. februar 2019. godine do 15 sati.

Izvor: www.ni.ac.rs

12/02/2019 13:06

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments