Kako konkurisati za studentski dom

15/09/2014 14:40

Kako konkurisati za studentski dom

Za brucoše, konkurs za smeštaj u domu traje od prvog do petnaestog septembra. Da biste konkurisali za dom, treba da skupite više dokumenata za ovo kratko vreme.

Prvo što treba da uradite je da kupite prijavu za konkurs, koju možete naći na Blagajni ishrane ili Blagajni smeštaja. Ta prijava sadrži osnovne podatke od studentu, kao i potvrdu da je student prvi put upisan u prvu godinu studija, i da se školuje na teret budžeta. Nakon popunjavanja prijave, treba je odneti na studentsku službu da je overi odgovorno lice.

Pored prijave za konkurs, potrebne su vam i overene kopije svedočanstava iz srednje škole. Overene kopije predajete zato što se ti dokumenti ne vraćaju, a originale svedočanstava zadržavate. Kopije možete overiti u sudu ili u vašoj opštini.

Treća stvar koja vam je potrebna je uverenje o prihodima po članu porodice, koje se odnosi na period od prvog januara do tridesetog juna tekuće godine. Kada kupite obrazac za prijavu na konkurs, dobićete i ovaj obrazac, koji takođe treba da overite u vašoj opštini.

Uverenje o prihodima popunjavate zajedno sa roditeljima, a biće vam potrebno nekoliko dokumenata da biste to mogli. Prva stvar koja vam je potrebna je potvrda o broju članova vašeg domaćinstva, odnosno “kućna lista”, koju možete da nabavite u vašoj Mesnoj zajednici. Zatim, vaši roditelji treba da traže izveštaj o prosečnoj zaradi za period od januara do juna tekuće godine od svog preduzeća. Ukoliko su vam roditelji penzioneri, svoje prihode prikazuju odreskom za penziju, a ukoliko su nezaposleni, tu potvrdu mogu da nabave u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. Treća stvar koja vam je potrebna jeste dokument o imovini u vlasništvu članova porodice, koji možete da nabavite u katastru u vašoj Opštini.

Sva dokumenta nosite u Opštinu gde nadležna služba izračunava prosečan prihod po članu domaćinstva.

Kada prikupite potrebnu papirologiju, predajete je u Službi smeštaja. Srećno!

15/09/2014 14:40

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments