Stipendije Jagelonskog univerziteta u Krakovu

23/08/2019 13:27

Stipendije Jagelonskog univerziteta u Krakovu

U cilju jačanja bilateralne saradnje sa Univerzitetom u Novom Sadu, Jagelonski univerzitet u Krakovu će omogućiti studentima doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu da realizuju kratke istraživačke boravke

U pitanju su boravci u trajanju od 2 nedelje, u periodu od 12. novembra do 20. decembra 2019. godine.

Jagelonski univerzitet će pokriti troškove smeštaja i dnevnica u iznosu od 82 zlota za odabrane studente. Univerzitet u Novom Sadu će za odabrane kandidate pokriti putne troškove (u iznosu i na način definisan od strane rukovodstva UNS-a), kao i troškove zdravstvenog osiguranja u toku istraživačkog boravka na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu.

Rok za prijavu je petak, 16. septembar 2019. godine.

Detaljne informacije o pozivu i procesu prijave naći ćete about:blank.

23/08/2019 13:27

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments