Beograd: Preliminarna rang lista na Filozofskom fakultetu

29/06/2016 14:48

Beograd: Preliminarna rang lista na Filozofskom fakultetu

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u petak. 1. jula do 12 časova biće objavljen spisak sa brojem bodova koje su kandidati dobili na prijemnom ispitu.

Prijemni ispit nosi maksimalno 60 bodova, od čega kandidati mogu da dobiju najviše 30 bodova na testu znanja, odnosno pismenom radu i 30 na testu opšte informisanosti.

Kandidati koji smatraju da su oštećeni prilikom bodovanja prijemnog ispita imaju pravo da podnesu žalbu na šalterima Odseka za studentska pitanja u prizemlju Fakulteta.

Prilikom podnošenja žalbi na bodovanje, kandidati moraju navesti na koji rezultat testa se žale – na kom testu, na koje konkretno pitanje i odgovor, kao i razlog zbog se žale.

Žalbe će biti podnete Odseku za studentske poslove od 12 do 13 časova, a uz žalbu je potrebno priložiti naknadu u iznosu od 400 dinara. Ukoliko je žalba osnovana – naknada će kandidatu biti odmah vraćena.

Komisije za žalbe će razmatrati žalbe i objaviti izveštaj u prizemlju Fakultet do 16 časova. Kandidati će moći da pogledaju svoje testove u za to predviđenim prostorijama čiji će raspored biti istaknut na šalterima Odseka za studentska pitanja, kao i na sajtu Fakulteta od 13 do 14 časova.

Zvanična preliminarna rang lista kandidata sa objedinjenim bodovima sa prijemnog ispita i bodovima koje su dobili na osnovu uspeha u srednjoj školi biće objavljena u subotu, 2. jula do 12 časova.

Žalbe na preliminarne rang liste mogu se podneti na portirnici Fakulteta u roku od 36 sati od objavljivanja, odnosno najkasnije u ponedeljak, 4. jula do 9 časova.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 7. jula do 10 časova, a na listi će biti naznačeno koji kandidati mogu da se upišu u statusu budžetskih studenata, a koji kao samofinansirajući.

Kandidati koji nisu stekli pravo na upis, odnosno oni koji se nađu “ispod crte” na konačnoj rang listi naći će se na Objedinjenoj listi prioriteta za upis na javnoj prozivci i biće rangirani na osnovu zbira bodova iz srednje škole i sa prijemnog ispita, bez obzira na to za koji su se studijski program primarno prijavili.

29/06/2016 14:48

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments