Upis studenata u novu školsku 2019/2020 godinu

08/07/2019 13:53

Upis studenata u novu školsku 2019/2020 godinu

Prijemni ispiti za upis na fakultete širom Srbije su završeni, a sada sledi upis kandidata.

Prošle nedelje su na fakultetima širom naše zemlje održani prijemni ispiti. Upis na fakultete i visoke škole vrši se nakon polaganja prijemnog ispita, objavljivanja preliminarne rang liste (na osnovu koje kandidati mogu da podnesu žalbe ukoliko smatraju da su oštećeni prilikom bodovanja) i posle perioda žalbe – objavljenih konačnih rang lista.

Ukoliko ste ispunili sve potrebne kriterijume, položili prijemni ispit i svojim bodovima obezbedili sebi mesto za studiranje na željenom fakultetu/visokoj školi, potrebno je podneti dokumetna za upis:

  • Originalna svedočanstva o uspehu na kraju svih razreda srednje škole
  • Original diplome koja svedoči da se položili završni, odnosno maturski ispit
  • Primerak izvoda iz matične knjige rođenih
  • Popunjena dva primerka ŠV-20 obrasca (koji se kupuje na fakultetu/visokoj školi)
  • Prazan indeks
  • Dve fotografije koje moraju biti formata 4,5 x 3,4 cm
  • Dokaz da ste uplatili školarinu – ukoliko ste upisali fakultet/visoku školu kao samofinansirajući student

 

08/07/2019 13:53

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments