Šta nam donosi Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija?

04/09/2018 11:03

Šta nam donosi Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija?

Srbija je usvajanjem Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija (NOKS) dobila pravni okvir da se uvede red u oblast kvalifikacija i da se svi nivoi i vrste kvalifikacija povežu sa tržištem rada.

Naime, na taj način će svi poslodavci tačno znati koja znanja nosi koja diploma, odnosno šta su tačno na fakultetu naučili pravnici, inženjeri i ostali.

Zakon NOKS

Ministar prosvete Mladen Šarčević naveo je da nakon usvajanja ovog zakona, sledi i forimiranje odgovarajućih tela: Saveta za NOKS, Agencije za kvalifikacije i Sektorska veća.

U planu je da Agencija za kvalifikacije počne sa radom od 2020. godine.

Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija, usvojen u aprilu, uvodi red u oblast kvalifikacija i povezuje ih sa tržištem rada.

Svako zvanje imaće svoju šifru, koja će biti usklađena sa evropskim registrom kvalifikacija.

Savet za NOKS daće preporuku o procesu planiranja i razvoja ljudskog potencijala u skladu sa relevantnim javnim politikama u oblasti celoživotnog učenja, zapošljavanja, karijernog vođenja i savetovanja.

Zadatak Agencije za kvalifikacije je obezbeđivanje kvaliteta, odnosno izrada predloga standarda kvalifikacija, vođenja registra i tako dalje, dok je uloga sektorskih veća utvrđivanje predloga standarda kvalifikacija kroz partnerstvo sa Agencijom.

04/09/2018 11:03

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments