Raspisan konkurs za studentsku razmenu na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu “V. G. Šuhov”

08/02/2018 14:40

Raspisan konkurs za studentsku razmenu na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu “V. G. Šuhov”

Na osnovu Ugovora o naučno-obrazovnoj saradnji, broj 11-5/32, Belgorodski državni tehnološki univerzitet ,,V. G. Šuhov” (Ruska Federacija) i Univerzitet u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, raspisuju zajednički konkurs za studentsku razmenu.

U pitanju je studentska razmena na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu ,,V. G. Šuhov” (Ruska Federacija) u periodu od 27. 03. 2018. do 26. 04. 2018. godine.

Konkurs je otvoren za četiri studenta Fakulteta tehničkih nauka

Potrebni uslovi koje studenti treba da ispune su sledeći:
1. da su redovni studenti osnovnih, master ili doktorskih studija:
2. da su po prvi put upisali tekuću školsku godinu;

Za prijave na Konkurs potrebno je dostaviti:
– biografiju;
– motivaciono pismo (do 500 reči);
– potvrdu fakulteta u kojoj je naveden datum upisa tekuće godine i status studenta;
– uverenje o položenim ispitima, sa prosečnom ocenom;
– kopiju prve stranice pasoša.

Troškove smeštaja i ishrane za sve studente u potpunosti će obezbediti Belgorodski državni tehnološki univerzitet. Za dva studenta koji budu izabrani na Konkursu troškove prevoza snosiće matični fakultet.

Prijavu na Konkurs, sa pratećom dokumentacijom, potrebno je dostaviti lično ili poštom, Rektoratu Univerziteta (Valentini Draškić, stručnom saradniku za međunarodnu saradnju), najkasnije do 21. februara 2018. godine. Nepotpuna ili neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće biti razmatrana.

Imena izabranih studenata biće objavljena na sajtu Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici (www.pr.ac.rs), najkasnije do 26. februara 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte [email protected], putem telefona 028-422-340 ili lično u Rektoratu svakog radnog dana, u periodu od 8:00 do 14:00 časova.

Više saznajte OVDE.

08/02/2018 14:40

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments