Novi Sad: Stipendije za solo pevače i korepetitore

19/10/2016 10:31

Novi Sad: Stipendije za solo pevače i korepetitore

Konkurs za dodelu stipendija solo pevačima i pijanistima korepetitorima za školsku 2016/2017. godinu otvoren je do 1. novembra 2016. godine.

Fond za unapređenje vokalne umetnosti mladih “Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović – Kalin” u Novom Sadu je raspisao ovaj Konkurs.

Na konkursu mogu učestvovati učenici Muzičke škole u Novom Sadu sa muzičkog odseka vokalnog smera i pijanista – korepetitora, kao i studenti Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu sa muzičkog odseka vokalnog smera i pijanista – korepetitora.

Konkursom će biti dodeljeno 12 stipendija u visini od 20.000 dinara mesečno, pod uslovima jednakog ispunjavanja osnovnih kriterijuma prednost će imati kandidati lošijeg materijalnog stanja. U istom slučaju, prednost će imati kandidati iz Bele Crkve, rodnog mesta Melanije Bugarinović.

Provera muzičkog talenta i umetničkog znanja prijavljenih kandidata i kandidatkinja obaviće se 7. novembra u 13 časova, u zgradi Akademije umetnosti u Novom Sadu, Đure Jakšića broj 7 (Multimedijalni centar – prizemlje).

Obrazac prijave na Konkurs može se preuzeti ovde.

Pored prijave, kandidati za sitpendije moraju priložiti i izabrani program, biografiju, potvrdu da su redovni učenici Muzičke škole u Novom Sadu ili Akademije umetnosti Unvierziteta u Novom Sadu, dokaz o koncertnoj aktivnosti sa solo pevačima (za pijaniste – korepetitore), kao i izvod iz matičke evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Novi Sad.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se predaju u zatvorenoj koverti na Pisarnici, Trg slobode 1, Novi Sad, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu, Fond za unapređenje vokalne umetnosti mladih “Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović – Kalin” u Novom Sadu – Konkurs za dodelu stipendija solo pevačima i pijanistima korepetitorima za školsku 2016/2017. godinu.

Više informacija o konkursu nalazi se ovde.

19/10/2016 10:31

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments