Ko sve može da se prijavi i polaže prijemni ispit?

13/06/2017 14:25

Ko sve može da se prijavi i polaže prijemni ispit?

Prijemni ispit na visokoškolskim ustanovama u Srbiji jedan je od uslova za upis željenog fakulteta, a bodovi koji se ovako osvajaju sabiraju se sa onima koje budući student dobija na osnovu uspeha u srednjoj školi.

Nakon polaganja prijemnog ispita na željenom fakultetu za smer koji kandidat želi da upiše pravi se rang lista svih koji su položili prijemni ispit i podneli potrebnu dokumentaciju.

Ko može da upiše fakultet ili visoku školu?

Fakultet ili visoku školu u Srbiji mogu upisati svi kandidati koji završe četvorogodišnji smer srednje škole i koji na vreme konkurišu za polaganje prijemnog ispita.

Upis na fakultete

Umetnički fakulteti ili visoke škole mogu se upisati i bez završene četvorogodišnje srednje škole polaganje, dodatnih ispita ukoliko je tako odredila obrazovna institucija na kojoj se konkuriše za upis. Posebne uslove prijemnog ispita i upisa može odrediti svaka visokoškolska ustanova za sebe.

Prijava za prijemni ispit

Prijemni ispit se održava na fakultetu/visokoj školi za koju se konkuriše, s tim što je prethodno potrebno podneti određenu dokumentaciju za prijavu.

Dokumenta koja su potrebna za prijavu za prijemni ispit:

  • Popunjen obrazac prijave na konkurs
  • Overena fotokopija ili original svedočanstva svih razreda srednje škole na uvid
  • Overena fotokopija ili original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu na uvid
  • Dokaz o uplati naknade za prijemni ispit (iznos i broj računa se razlikuje u zavisnosti od ustanove na kojoj se polaže prijemni ispit)

Prilikom polaganja prijemnog ispita kandidati moraju sa sobom imati ličnu kartu ili pasoš kao dokument kojim će svako biti identifikovan.

13/06/2017 14:25

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments