Najbolji studenti iz Žablja putuju besplatno

06/11/2015 09:57

Najbolji studenti iz Žablja putuju besplatno

Konkurs za turističko putovanje studenata u Prag, koji je raspisala opština Žabalj, otvoren je do 13. novembra.

Putovanje u Prag u trajanju od dva noćenja sa plaćenim polupansionom mogu dobiti najbolji studenti sa teritorije opštine Žabalj.

Za besplatno putovanje se mogu prijaviti studenti i studentskinje – državljani Republike Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Žabalj u poslednjih najmanje pet godina.

Osim toga, učesnici konkursa moraju ispuniti i sledeće uslove – da imaju prosečnu ocenu na studijama ne manju od 8,50, da su studenti osnovnih, diplomskih i specijalističkih studija ili da su studenti doktorskih akademskih studija ne stariji od 27 godina.

Konkurs se odnosi za studente koji se školuju o trošku države.

Prijavljivanje na Konkurs se vrši dostavljanjem uverenja koje izdaje visokoškolska ustanova na kojoj kandidat studira. Ovo uverenje dokazuje na kojoj je godini studija kandidat, koja mu je prosečna ocena u dosadašnjem školovanju i način finansiranja studija – studiranje na teret budžeta države.

Potrebno je priložiti i uverenje o prebivališta i fotokopiju važećeg pasoša.

Prijavljivanje je otvoreno do 13. novembra u 14:30 časova.

Prijava se donosi na šalter sale Opštinske uprave Žabalj ili putem pošte slanjem na adresu:

Opštinska uprava Žabalj, Nikole tesle 45, 21230 Žabalj, sa naznakom “Za Konkurs za turističko putovanje za studente sa teritorije opštine Žablja – Ne otvarati”.

06/11/2015 09:57

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments