Konkurs za master studije Forenzike

22/11/2016 11:06

Konkurs za master studije Forenzike

Asocijacija centara za insterdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI) raspisala je konkurs za upis studenata na master akademske studije Forenzike.

Konkursom je predviđen upis ukupno 25 studenata, od kojih će 3 studenata imati priliku da se školuje o trošku države, dok će 22 studenata biti upisano u samofinansirajućem statusu.

Master akademske studije Forenzike mogu upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije (240 ESPB), master akademske ili integrisane akademske studije (300 ESPB) kojima su stekli odgovarajuće kompetencije za upis na MAS Forenzike i praćenje nastave iz predmeta izbornog bloka za koji se student opredeljuje, a koji su definisani u kurikulumu studijskog programa MAS Forenzika.

Period za prijavljivanje kandidata za upis na MAS Forenzike ističe 1. decembra 2016. godine.

Objavljivanje preliminarne liste kandidata vrši se 2. decembra, a do 6. decembra, kada će biti objavljena konačna rang lista, svi kandidati imaju pravo da podnesu žalbu.

Upis primljenih kandidata održava se 7. i 8. decembra 2016. godine.

Dokumentacija za prijavu kandidata

  • Originalna dokumenta – diploma o prethodno završenim studijama
  • Kratka biografija
  • Prijavni list (nalazi se ovde)

Dokumentacija za upis primljenih kandidata

  • Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
  • Kopija lične karte (original na uvid) ili očitana čipovana lična karta
  • Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata
  • Dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente (školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u najviše četiri jednaka dela)

Potrebna dokumentacija se dostavlja lično ili šalje poštom na adresu:

Univerzitet u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad

Više o konkursu za upis na master studije Forenzike nalazi se ovde.

22/11/2016 11:06

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments