Digitalizacija doktorskih disertacija – od davnina pa do danas

17/11/2014 10:23

Digitalizacija doktorskih disertacija – od davnina pa do danas

Od 1921. godine kada je osnovana pa do danas, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” skupila je više od 25 hiljada disertacija.

Neke od tih disertacija datiraju još iz 19. veka, neke od njih su odbranjene na univerzitetima u inostranstvu, dok su novije u digitalnom obliku. Neke starije su takođe digitalizovane kako bi se olakšao pristup do njih, a među njima nalaze se i disertacije Mihaila Petrovića Alasa, Veselina Čajkanovića, Jovana Skerlića i Aleksandra Belića.

Među starim disertacijama nalaze se radovi autora iz Srbije koji su odbranili svoje doktorate u inostranstvu, ali i doktorati naučnika koji su svoj rad odbranili na Beogradskom univerzitetu.

Iako se u njoj nalazi i veliki broj dela iz univerzitetskih centara bivše Jugoslavije, od 1990. godine u njoj se nalaze samo disertacije odbranjene na Univerzitetu u Beogradu.

Kada je uspostavljen Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu (PHAIDRA), omogućeno je formiranje elektronske zbirke disertacija, a uspostavljena je i procedura kojom doktorandi treba da predaju i elektronski primerak svog doktorskog rada.

Disertacije su u elektronskom obliku dostupne na adresi eteze.bg.ac.rs, a mogu se koristiti, čitati i preuzimati u skladu sa odredbama licence Kreativne zajednice za koju se doktorand opredelio.

Digitalizacijom disertacija one postaju izvor informacija kao i sredstvo preispitivanja, prepoznavanja i adekvatnog vrednovanja, kako sopstvenih, tako i nacionalnih, naučnih i kulturnih kvaliteta.

Izvor: RTS

17/11/2014 10:23

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments