FTN Čačak: Upis kandidata koji su položili prijemni ispit

05/07/2016 11:05

FTN Čačak: Upis kandidata koji su položili prijemni ispit

Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerzitet u Kragujevcu objavio je preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija.

Preliminarne rang liste nalaze se OVDE.

Upis kandidata

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit obaviće se:

 • 7. i 8. jula u periodu od 8 do 14 časova za studente na budžetu i samofinansirajuće studente koji nemaju dovoljno bodova za upis na budžet
 • 11. jula u 9 časova – upis studenata na eventualno slobodna mesta na budžetu i upis samofinansirajućih studenata, kao i razgovor sa studentima koji su polagali prijemni ispit, a nalaze se ispod crte
 • 12. jula u periodu od 8 do 14 časova – upis kandidata sa potvrdama o položenom prijemnom ispitu na drugim, odgovarajućim fakultetima

Dokumenta za upis

 • originalna dokumenta (svedočanstva i diploma)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • indeks (dobija se na portirnici Fakulteta)
 • dva obrasca ŠV-20 (dobijaju se na portirnici Fakulteta)
 • dve fotografije 35 x 45 mm
 • dokaz o uplati školarina za samofinansirajuće studente u iznosu od 75.000 dinara (žiro račun: 840-875666-84)
 • troškovi upis za sve studente – 4.500 dinara (žiro račun: 840-875666-84)
 • potporni fond – 300 dinara (žiro račun: 840-875666-84, poziv na broj 97 88 02235-200)
 • za studente do 28 godina troškovi osiguranja – 409 dinara (žiro račun WIENER STADTISCHE 265-1100310005585-75, poziv na broj 5523333/502433)
 • za studente preko 28 godina troškovi osiguranja – 409 dinara (žiro račun WIENER STADTISCHE 265-1100310005585-75,poziv na broj 5523336/502433)

* Uz navedenu dokumentaciju obavezno priložiti i dokaze o izvršenim uplatama

Plaćanje školarine

Studenti koji su u samofinansirajućem statusu mogu školarinu platiti na sledeće načine

 • I rata pri upis u iznosu od 25.000 dinara
 • II rata 10.000 dinara – do 1. novembra 2016. godine
 • III rata 10.000 dinara – do 1. decembra 2016. godine
 • IV rata 10.000 dinara – do 15. februara 2017. godine
 • V rata 10.000 dinara – do 15. marta 2017. godine
 • VI rata 10.000 dinara – do 15 aprila 2017. godine

Studenti koji odjednom izmire školarinu u celosti imaju popusta od 10 odsto.

05/07/2016 11:05

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments