Back to homepage

Strukovni medicinski radiolog

Kod velikog broja dijagnostičkih procedura strukovni medicinski radiolog je ravnopravan član tima zajedno sa lekarem dijagnostičarem, ali i drugim specijalistima, kao npr. kardiolozima, neurohirurzima, urolozima i dr. Bez ovog stručnjaka ne bi se mogle izvoditi razne dijagnostičke i terapeutske interventne radiološke metode, počev od koronarografija i raznih drugih angiografija, pa sve do dilatacija, embolizacija, ugradnje raznih stentova i sl. Ovaj stručnjak je osposobnjen i za rad na savremenim radiološkim dijagnostičkim aparatima, od kopjuterizovanog tomografa, preko aparata za magnetnu rezonancu i aparata za ultrazvučnu dijagnostiku.

Zapošljavanje:

Po završetku studija strukovni medicinski radiolog može se zaposliti u:

  • dijagnostičkim službama domova zdravlja
  • dijagnostičkim službama opštih bolnica
  • dijagnostičkim službama zdravstvenih i kliničkih centara
  • radiološkim institutima

Detaljnije o studijskom programu pogledajte OVDE.