Back to homepage

Strukovna medicinska sestra

Strukovna medicinksa sestra je zdravstveni radnik koji je osposobljen da održava i unapređuje zdravlje svakog pojedinca kroz odgovarajuće korišćenje dostupnih resursa.

Pruža zdravstvenu negu obolelim, onesposobljenim i umirujućim, uz korišćenje visoke tehnologije. Učestvuje u pripremi bolesnika za dijagnostičke postupke, a posebno kod sofisticiranih dijagnostičkih metoda. Sprovodi psihološku potporu pacijenta i porodice.

Sarađuje usko sa lekarima u okviru fizičke i psihičke rehabilitacije. Vodi medicinsku dokumentaciju u delokrugu nege i terapijske podele lekova.

Zapošljavanje:

Po završetku studija strukovna medicinksa sestra može se zaposliti u:

  • Bolnicama, domovima zdravlja
  • Dispanzerima, savetovalištima
  • Patronažnoj službi, zavodima zdravstvene zaštite
  • Klimatskim lečilištima, staračkim domovima
  • Školama i predškolskim ustanovama
  • I u privatnom sektoru što je jasno izdvaja od drugih zdravstvenih radnika u zdravstvenom sistemu

Detaljnije o studijskom programu pogledajte OVDE.