Back to homepage

Specijalista strukovni medicinski radiolog – oblast: Savremene dijagnostičke tehnike u radiologiji (u postupku akreditacije)

Osnovni cilj studijskog programa Specijalista strukovni medicinski radiolog- oblast Savremene dijagnostičke tehnike u radiologiji je prenošenje i usvajanje najnovijih naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti savremene radiološke dijagnostike. Na taj način omogućiće se kontinuitet u obrazovanju i usavršavanju strukovnih medicinskih radiologa iz oblasti savremenih dijagnostičkih tehnika u radiologiji, posebno iz ultazvučne dijagnostike, kompjuterizovane tomografije i magnetne rezonance.

Specijalista strukovni medicinski radiolog se osposobljava da sprovodi dijagnostičke procedure koristeći najsavremeniju aparaturu i uređaje koji se danas koriste u radiologiji, odnosno u radiološkoj dijagnostici.

Zapošljavanje:

Po završetku studija specijalista strukovni medicinski radiolog može se zaposliti u:

  • dijagnostičkim službama domova zdravlja
  • dijagnostičkim službama opštih bolnica
  • dijagnostičkim službama zdravstvenih i kliničkih centara
  • radiološkim institutima