Back to homepage

Specijalista strukovna medicinska sestra – Oblast klinička nega

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast klinička nega traje dva semestara i nosi 60 ESPB bodova.

Nakon završetka studijskog programa i položenog završnog ispita stiče se zvanje Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast klinička nega.

Osnovna svrha specijalističkog studijskog programa Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast klinička nega je ostvarivanje obrazovnih, stručnih i istraživačkih ciljeva i zadataka iz oblasti kliničke nege.

Vrsta i režim studija su prilagođeni potrebama kliničke nege.

Potreba za ovom specijalizacijom se nametnula pre svega zbog potrebe prakse, potreba zdravstvene zaštite i porasta hroničnih bolesti.

U ovoj specijalizaciji će se posebno težište staviti na sticanje specijalističkih znanja i veština u internističkim i hirurškim granama.

Zapošljavanje:

Po završetku studija specijalista strukovna medicinksa sestra može se zaposliti u:

  • Bolnicama, domovima zdravlja
  • Dispanzerima, savetovalištima
  • Patronažnoj službi, zavodima zdravstvene zaštite
  • Klimatskim lečilištima, staračkim domovima
  • Školama i predškolskim ustanovama
  • I u privatnom sektoru što je jasno izdvaja od drugih zdravstvenih radnika u zdravstvenom sistemu