Back to homepage

Akademija tehničkih strukovnih studija – Beograd

Adresa: Katarine Ambrozić 3, Beograd
Telefon: +381 11 64 10 990
Website: www.atssb.edu.rs
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/atssb.edu.rs
Instagram: https://www.instagram.com/atssb.edu.rs

Odlukom Vlade Republike Srbije osnovana je nova visokoškolska ustanova spajanjem četiri visoke škole strukovnih studija sa višedecenijskim iskustvom rada u obrazovanju, i to:

  1. Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika iz Beograda
  2. Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Beograda
  3. Visoke inženjerske škole strukovnih studija Tehnikum Taurunum iz Beograda
  4. Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Požarevca

Danas Akademiju čine četiri odseka:

  1. Odsek Beogradska politehnika
  2. Odsek Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo
  3. Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite
  4. Odsek Primenjene inženjerske nauke

Akademija u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, primenjeno-istraživački rad kao deo jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Delatnost Akademije je ostvarivanje visokog obrazovanja kroz strukovne studije prvog i drugog stepena, u okviru akreditovanih studijskih programa. Akademija u okviru svoje delatnosti može realizovati programe obrazovanja tokom čitavog života, van okvira studijskih programa, kao i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati stručnog, naučnog, istraživačkog i umetničkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

Akademija organizuje i izvodi strukovne studije, u skladu sa Zakonom, koje osposobljavaju studente za primenu znanja i veština potrebnih za neposredno uključivanje u radni proces.

Strukovne studije obuhvataju sledeće nivoe, i to:

  1. studije prvog stepena – osnovne strukovne studije koje traju tri godine (180 ESPB bodova) i specijalističke strukovne studije koje traju jednu godinu (60 ESPB bodova).
  2. studije drugog stepena – master strukovne studije koje traju dve godine (120 ESPB bodova).

Akademija je član Konferencije akademija i visokih škola.

VIZIJA

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – vodeća strukovna visokoškolska ustanova u Republici Srbiji zasnovana na principima obezbeđenja kvaliteta, prepoznata i pozicionirana u nacionalnom i međunarodnom obrazovnom prostoru kao i profesionalnom okruženju, u kojoj studenti stiču međunarodno priznate i konkurentne kompetencije u skladu sa aktuelnim i dugoročnim potrebama društva i razvoja Republike Srbije.

MISIJA

Kroz akreditovane osnovne, specijalističke i master strukovne studijske programe, različite oblike celoživotnog učenja, stručni, naučno-istraživački i umetnički rad u specifičnim, tehničko-tehnološkim i umetničkim oblastima, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd pruža studentima savremena znanja, veštine i kompetencije, koje im omogućavaju da pronađu svoje mesto na tržištu rada, doprinesu razvoju društva i budu konkurentni u profesionalnom okruženju, na domaćem i međunarodnom prostoru.

Oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju u visokom strukovnom obrazovanju i sarađujući sa domaćim i inostranim visokoobrazovnim ustanovama, kao i privrednim i ostalim subjektima, Akademija neprekidno unapređuje obrazovni proces i usklađuje kompetencije svojih diplomiranih studenata sa potrebama i očekivanjima poslodavaca, šire društvene zajednice i strateškim tendencijama razvoja Republike Srbije.

Razvojem međunarodne prepoznatljivosti i atraktivnosti, kroz strateške i druge projekte, studentske, nastavne i nenastavne mobilnosti, Akademija konstantno unapređuje znanja, veštine i kompetencije studenata i zaposlenih. Učešćem u realizaciji stručnih, naučno-istraživačkih i umetničkih, komercijalnih i nekomercijalnih projekata, Akademija motiviše studente i zaposlene da stečena znanja i veštine primenjuju i razvijaju u praksi i time doprinose ostvarivanju ciljeva Akademije i svojih ličnih ciljeva.

Društveno odgovorno ponašanje zaposlenih i studenata, kao i poštovanje kodeksa profesionalne etike i akademskog integriteta, temelj su delovanja, ugleda i prosperiteta Akademije.