Back to homepage

Društvene nauke – Fakulteti i visoke škole

Društvene nauke predstavljaju discipline koje se bave izučavanjem društvenog života ljudi i aspekata koji se bave njihovim međusobnim odnosima. Oblast društvenih nauka je široko razgranata i obuhvata sve kategorije koje se bave izučavanjem pojava u društvu koje direktno ili indirektno utiču na život i međuljudske odnose (sociologija, psihologija, pravo, političke nauke, pedagoške nauke…).

Pogledajte sve državne fakultete i visoke škole u Srbiji iz oblasti društvenih nauka.

Fakulteti i visoke škole iz oblasti društvenih nauka

Fakulteti

Visoke škole