Visoka škola elektrotehnike i računarstva – KONKURS ZA UPIS U ŠKOLSKU 2020/2021

04/06/2020 15:11

Visoka škola elektrotehnike i računarstva – KONKURS ZA UPIS U ŠKOLSKU 2020/2021

Visoka škola elektrotehnike i računarstva raspisuje konkurs za upis na osnovne strukovne studije za školsku 2020/2021. godinu.

Rokovi za konkurisanje i upis u prvom ( junskom ) upisnom roku

Podnošenje prijava na Konkurs – 24., 25. i 26. juna 2020. godine, od 9.00 do 17.00 časova.

Preliminarna lista prijavljenih kandidata formirana na osnovu uspeha u srednjoj školi i raspored polaganja prijemnog ispita – 29. juna 2020. godine do 17.00 časova.

Prijemni ispit –01. jula 2020. godine, u 10.00 časova, prema rasporedu polaganja koji će biti naknadno objavljen u skladu sa prethodnom tačkom.

Preliminarna rang lista na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu – pod šiframa – 01. jula 2020. godine, do 18.00 časova.

Podnošenje prigovora Komisiji za upis na Preliminarnu listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) – 02. jula 2020. godine, od 09.00 do 12.00 časova. Detaljne uslove i proceduru za podnošenje prigovora na Preliminarnu listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa) pogledajte u odeljku 3. tačka 5. Konkursa.

Objavljivanje rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 02. jula 2020. godine do 13.30 časova .

Podnošenje žalbi protiv rešenja Komisije za upis po podnetim prigovorima – 02. jula 2020. godine od 14.00 do 16.00 časova. Rešenja po žalbi podnetoj protiv rešenja Komisije za upis je konačno.

Preliminarna rang lista na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod imenima i prezimenima kandidata) – 03. jula 2020. godine do 10.00 časova.

Podnošenje prigovora na tačnost podataka u Preliminarnoj rang listi na osnovu uspeha u srednjoj školi i na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu –  03. jula 2020. godine od 11.00 do 15.00 časova. Detaljne uslove i proceduru za podnošenje prigovora na Preliminarnu rang listu kandidata formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi i/ili Preliminarnu rang listu na osnovu bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (pod šiframa)pogledajte u odeljku 3. tačka 9. Konkursa.

  • Objavljivanje Konačne rang liste – 03. jula 2020. godine do 17.00 časova.
  • Upis primljenih kandidata – 06., 07. i 08. jula 2020. godine.
Naziv studijskog programa Broj mesta na studijskom programu za upis na studije u statusu studenta čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije Broj mesta na studijskom programu za upis na studije u statusu samofinansirajućeg studenta
 Audio i video tehnologije
29
51
 Automatika i sistemi upravljanja vozilima
29
51
 Ekološki inženjering
7
33
 Elektronika i telekomunikacije
29
51
 Informacioni sistemi
29
51
 Nove energetske tehnologije
29
51
 Nove računarske tehnologije
29
111
 Računarska tehnika
29
91

 

Više informacija možete pronaći na https://www.viser.edu.rs/upis/upis-osnovne

Visoka škola elektrotehnike i računarstva raspisuje konkurs za upis na master strukovne studije za školsku 2020/2021. godinu.

Rokovi za konkurisanje i upis na master strukovne studije u prvom (junskom) upisnom roku

Podnošenje prijava na Konkurs – 24, 25, 26, 29. i 30. juna 2020. godine, od 9.00 do 17.00 časova.

Preliminarna rang lista na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija – 1. jula 2020. do 17.00 časova .

Prigovori na preliminarnu rang listu formiranu na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija i žalbe na prvostepene odluke po podnetim prigovorima – 06. jula 2020. godine od 10:00 do 17:00 časova i 07. jula 2020. od 10:00 do 15:00 časova.

Prigovori se podnose u pisanoj formi, na propisanom obrascu koji se može preuzeti u skriptarnici VIŠER, uz dokaz o uplati 1.000,00 (hiljadu) dinara na ime depozita za postupanje po prigovoru, a u cilju sprečavanja podnošenja velikog broja neosnovanih progovora. Depozit se uplaćuje na žiro račun VIŠER broj 840-1991666-39 uz poziv na broj 22 – 20.

Ukoliko je prigovor osnovan, depozit se vraća podnosiocu prigovora. Ukoliko prigovor nije osnovan, depozit se ne vraća podnosiocu prigovora. Prigovori podneti bez dokaza o uplati depozita za postupanje po prigovoru smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrani.

Rešenja po podnetim prigovorima i eventualnim žalbama na prvostepene odluke po podnetim prigovorima – 07. jula 2020. godine do 17:00 časova.

  • Objavljivanje konačne rang liste –  08. jula 2020. godine do 15:00 časova.
  • Upis primljenih kandidata – 09. i 10. jula 2020. godine.
Naziv studijskog programa Broj mesta za upis u prvu godinu master strukovnih studija u  statusu samofinansirajućeg studenta
 Elektrotehničko inženjerstvo
34
 Multimedijalno inženjerstvo
34
 Računarsko inženjerstvo
34

 

Više informacija možete pronaći na https://www.viser.edu.rs/upis/upis-master

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

  • Vojvode Stepe 283, Beograd
  • Kontakt: 011/39700429
  • Sajt: www.viser.edu.rs
  • Facebook: @viserbgd
  • Instagram: @viserbgd
  • Twitter: @viserbgd
04/06/2020 15:11

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments